search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

I år är det 20 år sedan

Vissa år är mer av normalår än andra. Andra år förknippas med avgörande historiska förändringar. 1995 är ett sådant år. Efter att en knapp majoritet av den svenska befolkningen i en folkomröstning 1994 sagt ja till EU så inträdde Sverige i Europeiska unionen 1995 och EU-rätten blev en del av svensk rätt. Det är lika länge sedan Europakonventionen fick ställning som lag i Sverige.

20 år med EU-rätten och Europakonventionen har medfört att svensk rätt har förändrats i grunden. Men domstolsbesluten från både Europadomstolen och EU-domstolen är okända för många svenskar. Dessutom blandas domstolarna ofta ihop. I detta nummer av tidskriften Advokaten presenteras de centrala rättsliga institutionerna i Europa och de svenska juristerna med nyckelpositioner som berättar om en komplex och ständigt föränderlig värld.

1995 var även ett viktigt år på andra sätt. Sverige tillåter detta år att homosexuella ingår partnerskap. En annan viktig händelse var att EU beslutar att införa euron som gemensam valuta. Det går att konstatera att på 20 år har Sverige och vår omvärld förändrats och flätats samman på ett radikalt sätt.

Tom Knutson
Annons
Annons