search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Turkiet vid vägskäl

Den turkiska advokatkåren agerar vakthund för att skydda den turkiska rättsstaten som är hårt ansatt av landets politiska ledning. Det pågår en maktkamp med en oviss utgång mellan regeringen och advokatkåren.

Den inrikespolitiska scenen i Turkiet är mycket komplex. Starka krafter vill vrida samhället i islamistisk riktning. Företrädarna för att stat och religion ska skiljas åt och att staten ska vara sekulär kämpar i hård motvind. En av de viktigaste förkämparna för rättsstaten och dess institutioner är advokatkåren. Och en av de allra starkaste rösterna bland advokaterna är Istanbuls advokatsamfund som representerar cirka 33?000 advokater av landets 80 000 advokater. Turkiets regering och Istanbuls advokatsamfund har hamnat på kollisionskurs och utgången är oviss.

Aydeniz Alisbah Tuskan, advokat, skattmästare och styrelseledamot i Istanbuls advokatsamfund, är djupt bekymrad över tillståndet och tendenserna i dagens Turkiet. Enligt henne angrips de olika advokatsamfunden liksom advokaterna häftigt av den politiska ledningen i Turkiet.

–Under senare år har advokater och advokatsamfunden tvingats att kämpa emot rättsstridigheter i hela Turkiet. I hela landet angrips advokater och advokaternas roll ifrågasätts av regeringen och politiker. Vi som advokater och advokatsamfunden attackeras av politiska makthavare, säger Aydeniz Alisbah Tuskan som tillägger att Istanbuls advokatsamfund är extra utsatt eftersom det representerar så många advokater och inte tvekar att uttala sig i centrala rättspolitiska frågor.

–De uttalanden som Istanbuls advokatsamfund och dess ordförande gör uppmärksammas nogsamt av Turkiets politiska ledning. Landets president har i en rad uttalanden gjort ordföranden i Istanbuls advokatsamfund till måltavla. Samtidigt noterar vi att vi har ett starkt stöd från det civila samhället, säger Aydeniz Alisbah Tuskan som konstaterar att med jämna mellanrum kritiseras Istanbuls advokatsamfund för att vara politiserat.

–Men det är vi inte. Vi är inte emot olika politiska åsikter i sig. Utan vi vill skydda rättsstaten, och då den attackeras kritiserar vi dem som angriper den, förtydligar hon.

 

Cengiz Yaka, advokat och styrelseledamot av Istanbuls advokatsamfund, konstaterar att landets politiska ledning ser sitt agerande som legitimt och att det inte strider mot de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.

–När det gäller turkiska advokater och Istanbuls advokatsamfund så anser regeringen att vi har en hållning som är emot den politiska makten i Turkiet. Och det är därför regeringen inte erkänner advokaternas röst och inte heller lagen som sådan, säger han och tillägger:

–Istanbuls advokatsamfund är den starkaste rösten mot regeringens olika typer av rättsstridiga ageranden och olagligheter. Och vi är den enda organisationen som på allvar vidtar åtgärder mot det som äger rum i Turkiet. Det är därför som den politiska makten hela tiden vidtar olika åtgärder mot advokatkåren och advokatyrket.

Regeringens kamp mot Istanbuls advokatsamfund illustreras med all tydlighet av att det för närvarande pågår tre brottmålsprocesser mot Istanbuls advokatsamfunds ledamöter. Aydeniz Alisbah Tuskan berättar att det inte handlar om att advokaterna inte fullgör sina uppdrag. Utan det handlar om ett uttryck för ett politiskt ställningstagande mot Istanbuls advokatsamfund, betonar hon.

I ett av målen är styrelseledamöter för Istanbuls advokatsamfund åtalade för att de ska ha försökt påverka en domstol, enligt åtalet. Bakgrunden var en rättegång där domaren och domstolen inte, enligt advokaterna, gav försvaret tillräcklig möjlighet att föra sin talan och domstolen lyssnade inte heller till vad olika vittnen eller de tilltalade berättade. Ledningen för Istanbuls advokatsamfund begav sig då till den aktuella domstolen och begärde att rättegången skulle genomföras på ett rättvist sätt. Men det hela slutade med ett brottmålsåtal mot advokatsamfundets styrelse. Målet är nu i högsta instans och väntar på ett avgörande.

Det terrorattentat som genomfördes i slutet av mars i år i en domstol i Istanbul, då en åklagare togs som gisslan och sedan dödades, har också lett till att advokatkåren fått ytterligare kritik från regeringen. Vid attentatet tog sig terroristerna in i domstolen genom att ta på sig de typiska advokatdräkter som de turkiska advokaterna använder. I samband med polisens stormning dödades alla attentatsmännen medan åklagaren skadades så svårt att han senare avled.

Flera advokater engagerade sig för att kunna hjälpa till med att lösa gisslansituationen. Men i stället för att tackas fick advokatkåren kritik och skuldbelades av politiska makthavare för att indirekt ha möjliggjort för terroristerna att genomföra sitt attentat. Det har nu framförts krav att advokaterna, men inte åklagare och domare, ska visiteras vid domstolentréerna. Och det är något som bekymrar advokaterna allvarligt.

–Domare, åklagare och advokater är likvärdiga aktörer i rättsprocessen. Det betyder att vi måste behandlas likvärdigt, säger Aydeniz Alisbah Tuskan.

Till bilden hör att åklagare och domare till skillnad från advokater har rätt att vara beväpnade i rättssalen. Vilket advokaterna menar visar på att de inte betraktas som likvärdiga parter.

Metin Uracin, advokat och ansvarig för internationella relationer vid Istanbuls advokatsamfund, varnar för dagens utveckling. Han anser att Turkiet är på väg att förvandlas till en polisstat där skyddet för den personliga integriteten allt mer urholkas. Lagarna stärks för vad polisen har rätt att göra mot medborgarna, vilket innebär stora risker för godtyckliga anhållanden. Uracin liksom hans kolleger betonar omvärldens betydelse för att bromsa den negativa utveckling de ser i dagens Turkiet.

Det internationella stödet är mycket betydelsefullt för den turkiska advokatkåren. Under brottmålsprocesserna har de turkiska advokaterna upplevt att de fått en stark internationell uppbackning.

–Jag vill särskilt tacka Anne Ramberg och Sveriges advokatsamfund för det stöd som ni har givit oss under brottmålsprocesserna mot oss, säger Aydeniz Alisbah Tuskan och tillägger att hon glädjer sig åt att Istanbuls advokatsamfund tilldelats CCBE:s människorättspris i fjol eftersom det ger den turkiska advokatkåren ökad legitimitet.

Aydeniz Alisbah Tuskan oroar sig för att Turkiet ska förvandlas till att bli ännu ett land i raden av fundamentalistiska muslimska stater. För att förhindra det anser hon att Turkiet behöver mycket nära relationer med EU och de europeiska länderna i stället för att isoleras från Europa. 

Annons
Annons