search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Peter Wolodarski prisas för sitt engagemang

Dagens Nyheters chefredaktör och ansvarige utgivare Peter Wolodarski tilldelas Advokatsamfundets journalistpris 2015. Han prisas för att ge generöst utrymme åt framstående skribenter som behandlar och belyser ämnen av stor rättspolitisk betydelse.

I motiveringen står även att Wolodarski i sin egen skrivande gärning lämnar värdefulla bidrag till diskussionen om demokratins och rättsstatens villkor.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad. Priset är en uppmuntran som gör att man sporras att jobba ännu hårdare. Även om det finns en personlig dimension i priset ser jag det också som ett pris till DN. Man gör inte en tidning på egen hand, säger Peter Wolodarski.

Han gläds särskilt åt att det i motiveringen lyfts fram att Dagens Nyheter, i en tid när kvalitetsjournalistiken är utmanad, gör viktiga insatser.

– Vi har satsat på en berättande journalistik – större granskningar och reportage som får ta tid och som säger något viktigt om vår samtid, säger Peter Wolodarski.

Anledningen till att han själv genom åren har skrivit mycket om rättsstaten är dess betydelse för demokratin.

– Rättsstatens villkor är en central fråga i varje demokrati. Därför är det viktigt att många bevakar hur domstolarna dömer och polisen och åklagarväsendet fungerar.

Varifrån kommer ditt intresse för de här frågorna?

– Det är spännande och svåra frågor som har en konkret och handfast betydelse för enskilda människor. Min svärfar brukar säga att det bor en förlorad jurist i mig, säger Peter Wolodarski.

Att Sture Bergwall, som tidigare hette Thomas Quick, har friats från samtliga mord som han tidigare dömts för ser Peter Wolodarski som den viktigaste rättsfrågan i Sverige i dag.

– Den obehagliga frågan som Thomas Quick-fallet väcker är om det finns fler som har blivit felaktigt dömda och sitter i fängelse eller är under rättspsykiatrisk vård. Det är bland det värsta som kan ske i en rättsstat.

Journalistkårens bevakning av rättsfrågor skulle kunna bli bättre, anser Peter Wolodarski. Han lyfter fram vikten av att det på redaktionerna runt om i landet finns ett nätverk av sakkunniga som yngre, mindre erfarna reportrar kan få stöd av.

– Det är lätt att missförstå till exempel vad en domstol har att ta ställning till. Är man otränad, oerfaren och inte har läst någon juridik är det särskilt svårt. Hos oss finns kompetens att luta sig mot, men det gäller att vårda den och se till att ett antal personer fortbildas och involveras i publiceringen av svårare rättsfrågor, säger Peter Wolodarski.

Han anser att Advokatsamfundet under Anne Rambergs ledning spelar en viktig roll i det svenska samhället när det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Den viktigaste rättssäkerhetsfrågan framöver handlar, enligt Peter Wolodarski, om hur polisen sköter sitt arbete. Han är bland annat bekymrad över att många granskningar visar att utredningar tar för lång tid och att uppklarningsprocenten är för låg. Polisens användning av dataregister lämnar också mycket övrigt att önska, anser Wolodarski och nämner registreringen av romer i Skåne som ett exempel.

– Här finns problem. I grunden handlar det om kvaliteten på vår rättsstat, säger Peter Wolodarski.

Annons
Annons