search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya rekommendationer ska ge svenska romer upprättelse

Fonden för mänskliga rättigheter har tagit fram en skrift med 17 rekommendationer som ska bidra till att svenska romer får upprättelse för de människorättsbrott som de har utsatts för.

En mängd rapporter och kommissioner har på senare år synliggjort romerna i Sverige. Men inget ansvar har utkrävts för de lidanden som de har fått utstå genom historien.

–Det finns ett konsensusklimat i Sverige, man vill inte tala om att någon har gjort fel, säger Ylva Hartmann, folkrättsexpert på Fonden för mänskliga rättigheter och en av författarna till skriften ”Har Sveriges romer fått upprättelse”.

En av rekommendationerna i skriften är att Sveriges statsminister ska framföra en officiell ursäkt, dels för de övergrepp som har begåtts mot svenska romer, dels för Skånepolisens olagliga register över romer. En annan rekommendation är att permanenta minnesmärken ska uppföras som ett tydligt erkännande av övergreppen mot svenska romer.

Den romska organisationen och tidningen É Romani Glindas företrädare Fred Taikon välkomnar också skriften.

–Det här är ett av de bästa dokument som har skrivits, därför att man begär resning och upprättelse. Skriften är ett viktigt verktyg som kan användas för det fortsatta arbetet med att förbättra romernas situation, säger han.

Skriften handlar visserligen om svenska romer, men Ylva Hartmans förhoppning är att alla romer som befinner sig i Sverige ska få nytta av den.

–Kränkningarna mot romer pågår fortfarande. Romska EU-medborgare som befinner sig i Sverige får också utstå sviterna av den strukturella diskriminering och rasism som finns i det svenska samhället. Ultimat sett får den svenska allmänheten en mer positiv bild av den romska minoriteten och därmed också av de romska grupperna som helhet, säger hon. 

Annons
Annons