search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Tre i Norge dömda enligt ny terrorlag

Tre män i Norge blev nyligen de första att dömas enligt landets nya antiterrorlagstiftning. Två män dömdes till drygt fyra års fängelse vardera för att ha varit i Syrien och verkat för terror­stämplade Islamiska staten, enligt Sveriges Radios Ekoredaktion. Den tredje mannen dömdes till sju månaders fängelse bland annat för att ha försökt att skicka vapen och annan krigsmateriel från Norge till Syrien.

Enligt den nya norska lagstiftningen är det förbjudet att aktivt hjälpa en terrorklassad organisation. Den nya lagen förbjuder även rekrytering till IS och andra liknande organisationer. Till skillnad från i Sverige behöver inte en åklagare i Norge bevisa att de misstänkta personerna själva har utfört terrorbrott. Det räcker att åklagaren kan visa att personerna i fråga har hjälpt en terrorförklarad grupp.

CCBE:s nyhetsbrev hos Advokatsamfundet

Sedan en tid läggs nyhetsbreven från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, fortlöpande ut på Advokatsamfundets hemsida och de kommer även att skickas ut med Advokatsamfundets nyhetsbrev.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 42:

*Europadomstolen upprätthåller advokaternas yttrandefrihet.

*Kommande studie om hur EU-direktiven om misstänktas och åtalades rättigheter upprätthålls.

*Reform av EU-domstolen.

*CCBE intervenerar i nederländskt mål om olovlig avlyssning av advokater.

*CCBE:s årsrapport 2014.

*LEXposia 2015, den europeiska advokatmässan i Bryssel.

Frikännanden beror inte på okunskap

I en replik på DN Debatt den 1 juni bemötte Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson Stockholmspolisens utredare Nina Rungs debattartikel, där hon skrev att okunniga domare friar anklagade i sexbrottsmål. I sitt svar konstaterade Ivarsson att frikännande domar i våldtäktsmål inte är en effekt av okunskap hos domarna, utan en effekt av de bevisproblem som åklagarna har. Även Svea hovrätts president Fredrik Wersäll bemötte Rungs artikel och menade att den innehöll en rad sakfel i centrala frågor och ett flertal missuppfattningar om vad som är gällande rätt.

I maj sände SVT inslag där bland annat advokatbyråer påstods utnyttja kryphål i lagen för att sänka skatten. Anne Ramberg kritiserade SVT bland annat på sin blogg för bristande saklighet och för att SVT:s vinkling skulle möjligen kunna förmedla intrycket att de ändrade 3:12-reglerna huvudsakligen berörde advokater och revisorer. Så är dock inte fallet. De berörde arkitekter, reklambyråer, IT-konsulter, ICA-handlare – som ICA-Stig på bilden – och alla medarbetarägda tjänsteföretag.

I år är det 20 år sedan

Vissa år är mer av normalår än andra. Andra år förknippas med avgörande historiska förändringar. 1995 är ett sådant år. Efter att en knapp majoritet av den svenska befolkningen i en folkomröstning 1994 sagt ja till EU så inträdde Sverige i Europeiska unionen 1995 och EU-rätten blev en del av svensk rätt. Det är lika länge sedan Europakonventionen fick ställning som lag i Sverige. 20 år med EU-rätten och Europakonventionen har medfört att svensk rätt har förändrats i grunden. Men domstolsbesluten från både Europadomstolen och EU-domstolen är okända för många svenskar. Dessutom blandas domstolarna ofta ihop. I detta nummer av tidskriften Advokaten presenteras de centrala rättsliga institutionerna i Europa och de svenska juristerna med nyckelpositioner som berättar om en komplex och ständigt föränderlig värld.

1995 var även ett viktigt år på andra sätt. Sverige tillåter detta år att homosexuella ingår partnerskap. En annan viktig händelse var att EU beslutar att införa euron som gemensam valuta. Det går att konstatera att på 20 år har Sverige och vår omvärld förändrats och flätats samman på ett radikalt sätt.