search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Norska advokater häktningsstrejkar för höjda taxor

Advokaterna i Oslo och Bergen hotar att utebli från häktningsförhandlingar vid de två städernas tingsrätter under en vecka.

Aktionen är en protest mot de låga taxorna för ersättning till offentliga juridiska biträden.

Samtidigt erbjuder advokater gratis juridisk hjälp till allmänheten utanför tingsrätterna under aktionsveckan.

Norska Advokatforeningens högsta beslutande organ, representantskapet, har uttalat sitt fulla stöd för aktionen, enligt norska Advokatbladet. Aktionen planeras pågå i en vecka i augusti.

Vid representantskapsmötet i maj förklarade initiativtagarna att det inte i första hand rör sig om att öka ersättningen till offentliga försvarare. Enligt norske advokaten Frode Sulland, medlem av Advokatforeningens aktionsgrupp för högre taxor, handlar det om en kamp för rättssäkerheten och för alla advokater som har taxemål. Det är exempelvis mål som rör vårdnad om barn, tvångsvård eller utlänningsrätt.

– Staten är villig att betala sina egna ombud långt bättre än motpartens. Det skapar en obalans och är ett stort problem för rättssäkerheten, eftersom låga taxenivåer påverkar rekryteringen och kvaliteten på de advokattjänster som täcks av det allmänna, sa Frode Sulland.

Enligt Sulland har taxans relativa värde minskat med 20 procent sedan 1999. Det innebär att den ligger långt efter den allmänna löneutvecklingen.

Timersättningen till advokater som förordnas som rättsliga biträden enligt norska statens taxa är 970 norska kronor (cirka 1 050 svenska kronor). Enligt Advokatforeningens beräkningar skulle timersättningen uppgå till 1 220 norska kronor, om taxan hade följt den allmänna löneutvecklingen. I statsbudgeten för 2015 höjdes timersättningen med endast 5 kronor – från 965 kronor, motsvarande 0,5 procent. Inflationen i Norge är cirka 2 procent. Advokatforeningen reagerade på den låga höjningen genom att tillsätta en kommitté med uppgift att arbeta för en höjning av taxenivån till nästa års budget. Advokatforeningen vill också se en plan för en framtida upptrappning av taxenivåerna och ett nytt system för årliga förhandlingar om taxorna.

– Nu vill vi omedelbart sätta press på Justitiedepartementet inför budgetprocesserna för 2016, så att man inte ska kunna säga att det var omöjligt att ta hänsyn till våra krav därför att de kom för sent. Eller att departementet kan gå oss till mötes, så att vi kan undvika aktionen, sa Frode Sulland.

Annons
Annons