search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Resonerande katalog : minnen 1958–2003

Författare: Stig Strömholm   

Förlag: Atlantis

Stig Strömholm, en av Sveriges ledande kulturpersonligheter, jurist, författare, rektor för Uppsala universitet 1989–1997, ledamot av ett stort antal akademier, styrelser och råd, har gett ut sina levnadsminnen från en nästan femtio år lång karriär. Boken inleds med hans tingsmeritering 1958 och avslutas med hans avgång från det sista officiella uppdraget som ordförande för Riksbankens jubileumsfond. Med lärdom och humor berättar han här om ett långt och mycket händelserikt liv, med mångskiftande uppdrag både i Sverige och internationellt och möten med många intressanta och namnkunniga personer.

Titel: Aktörerna

Författare: Staffan Bergfeldt

Förlag: Axplock

Advokat Staffan Bergfeldt har romandebuterat med boken Aktörerna. Många år som verksam brottmålsadvokat har gett bakgrundsstoff till denna berättelse som utspelar sig i Eskilstunas undre värld och bland rättsväsendets andra aktörer, i och utanför rättssalen. Vi får följa tre förslagna och lite slitna brottskumpaner när de genomför en i deras ögon, lyckosam bankkupp och vad som händer därefter med polisjakt, förhör, häktning och rättegång, allt under diverse förvecklingar. Parallellt pågår en internutredning om ett misstänkt mord på en kriminalinspektör i polishuset. Boken är skriven med mycket humor men lyfter också fram sådant – stort som smått – som kanske inte alltid fungerar på det sätt det borde göra. 

 

NY AVHANDLING

Underskott i aktiebolag: En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten av Anna Romby, Uppsala universitet (Iustus)

Avhandlingen granskar den skattemässiga behandlingen av förluster i aktiebolag i ljuset av svensk och europeisk lagstiftning. Syftet med avhandlingen är att kritiskt undersöka möjligheten för företag att utjämna förluster både mellan olika år och mellan olika skattesubjekt. I bokens första del diskuteras möjliga utformningar av utjämning utifrån en komparativ utblick och centrala bolagsskatterättsliga principer. Den andra delen består av en EU-rättslig analys och i den tredje delen studeras den svenska regleringen.

 

SAOL

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har nyligen kommit ut i ny upplaga. SAOL 14 är än så länge enbart tillgänglig i bokform men material från tidigare upplagor är sökbara på Svenska Akademiens hemsida. SAOL 13 går även att ladda ned som app till din smartphone.

 

NÄMNDEMÄNNASYSTEMET

– TVÅ STUDIER VISAR ATT POLITISK TILLHÖRIGHET KAN PÅVERKA

OPARTISKHET I DOMSTOLSBESLUTEN

En ny studie ur en kommande doktorsavhandling vid Uppsala universitet visar att asylärenden i svenska migrationsdomstolar kan påverkas av nämndemännens politiska bakgrund. Studien som bygger på samtliga 15 500 asyldomar från de tre migrationsdomstolarna mellan 2011 och 2013, visar på skillnader i hur asylärenden avgörs beroende på vilken politisk tillhörighet nämndemännen har. Minst är sannolikheten att få asyl om en nämndeman nominerad av SD sitter i rätten, störst om en nämndeman nominerad av KD sitter i rätten. Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum Appeals är en delstudie i Linna Marténs kommande avhandling.

Ännu en studie från Göteborgs universitet visar på problem med nämndemannasystemets opartiskhet. Studien visar att sannolikheten för en fällande dom ökar markant för åtalade med arabiskt-klingande namn om det finns en sverigedemokratisk nämndeman med i rätten. Politics in the Courtroom: Political Ideology and Jury Decision Making är skriven av Shamena Anwar, Patrick Bayer och Randi Hjalmarsson.

Annons
Annons