search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Konflikt med svåra motsättningar

Sedan början av 2000-talet har det islambaserade liberala Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) dominerat turkisk politik. Efter partiets tredje valseger 2011 har det kommit att anklagas för att bli allt mer auktoritärt. Det religiösa inslaget i AKP innebär en markant avvikelse från det sekulära arvet som kännetecknat landets styre under större delen av 1900-talet. AKP har återkommande hamnat i konflikt med militären, rättsväsendet, den statliga byråkratin och de etablerade partierna som förvaltat det sekulära arvet och som misstänker AKP för att försöka smygislamisera Turkiet.

Valet i Turkiet som avgjordes i början av juni blev ett nederlag för president Erdogans dröm om ett presidentstyre. AKP tvingas nu istället att regera i minoritet.