search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försäkring mot it-relaterade brott

Det blir allt vanligare att amerikanska advokatbyråer tecknar ansvarsförsäkringar för att skydda sig mot it-relaterad brottslighet, rapporterar det amerikanska advokatsamfundets tidskrift, ABA Journal. 

Advokater hanterar en mängd känsliga person­uppgifter, om klienter och andra, inom ramen för sin affärs­verksamhet. Informationen kan lätt hamna i orätta händer om någon obehörig får tillgång till advokatens bärbara dator, mobiltelefon eller Ipad.

Går känsliga uppgifter förlorade kan det leda till att advokaten blir stämd eller bötfälld, eller förlorar sitt goda rykte. Det är anledningen till att amerikanska advokatbyråer i allt större utsträckning tecknar försäkringar för att skydda sig mot it-brottslighet, något som redan är vanligt i många andra branscher.

Läs mer på www.abajournal.com eller på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons