search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Christian Åhlund, Ilac: Rättsstaten är i fara

Christian Åhlund, avgående generalsekreterare för Ilac, International Legal Assistance Consortium, är djupt oroad över utvecklingen i Turkiet.

– Det är uppenbart att rättsstaten är i fara och att presidenten tar allt mer av makten. Det finns vissa likheter mellan utvecklingen i Ryssland och Turkiet, säger Christian Åhlund.

Han konstaterar att det visas allt mindre tolerans mot oppositionella, till exempel kan man se en ökad brutalitet för att slå ner demonstrationer.

– Det är uppenbart att rättsstaten i Turkiet är i fara. Det som händer i landet är ett tecken på att EU har blivit mindre intressant för Turkiet, annars skulle inte landets ledning agera på det sätt som den gör, säger Christian Åhlund och tillägger:

– Tidigare har Turkiet strävat mot att komma med i EU och då har frågor om mänskliga rättigheter och rättsstatens institutioner varit viktiga. Nu är det uppenbart att landets ledning har nedprioriterat dem och har andra prioriteringar i stället.