search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater i Turkiet

Istanbuls advokatsamfund, som är ett av de största i världen, har cirka 33 000 advokater.

Det finns totalt 81 advokatsamfund i Turkiet och cirka 80 000 advokater.

Majoriteten är enmansbyråer.

Det finns en tydlig trend att yngre advokater väljer att arbeta på stora advokatbyråer.

Istanbuls advokatsamfund bedriver en omfattande pro bono-verksamhet. Till exempel har man nio mottagningskontor där man ger allmänheten rättslig rådgivning gratis. Förra året fick man in sexton tusen ansökningar om rådgivning. Åttio procent av ansökningarna rörde skilsmässor. Tre tusen rörde våld i nära relationer (domestic violence).

De turkiska domstolarna är mycket stora och rymmer förutom ett stort antal rättssalar även restauranger, banker och affärer. Vid domstolsentréerna skannas advokaternas väskor och de måste även passera så kallade magnetbågar. Detta är något som åklagare och domare inte behöver göra. Åklagare och domare har rätt att bära vapen i rättssalen till skillnad från advokater.