search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat kritiserar handläggningen av begäran om prövningstillstånd

En advokat är kritisk till att hovrätten har fattat beslut om prövningstillstånd i ett omfattande mål på två dagar.  

Advokat Björn Rosengren lämnade för sin klients räkning in ett överklagande med begäran om prövningstillstånd till Göteborgs tingsrätt den 2 april. Överklagandet omfattade med bilagor 21 sidor. Målet i Göteborgs tingsrätt upptog ett antal hundra sidor. Den 7 april skickade tingsrätten akten till Hovrätten för Västra Sverige. Trots materialets omfattning fattade hovrätten beslut om att inte bevilja prövningstillstånd redan den 9 april.

–I beslutet står att hovrätten har gått igenom materialet i målet. Det är en fysisk omöjlighet att göra det på två dagar, eftersom akten var ganska massiv. Det är klart att det här ärendet inte har prövats med tillräcklig noggrannhet. Man tappar tilltron till att det här har skötts på ett seriöst sätt, säger Björn Rosengren, som anser att hovrättens agerande påverkar tilltron till rättskipande domstolar negativt.

I en kommentar skriver den avdelning på hovrätten som handlade målet att målet i tingsrätten handlade om vårdnad, boende och umgänge med barn. Det överklagade interimistiska beslutet gällde enbart umgänge. ”Eftersom hovrättens prövning avsåg endast frågan om interimistiskt umgänge var samtliga handlingar i tingsrättens akt inte av direkt betydelse för bedömningen. Inför föredragningen gick en fiskal igenom handlingarna i målet. Fiskalen redovisade sedan målet i relevanta delar för hovrättens tre ledamöter, som fattade beslut i frågan om prövningstillstånd”, skriver hovrätten.

Enligt Björn Rosengren hade en rimlig handläggningstid för ärendet varit en vecka.

–För att kunna fatta riktiga beslut måste man vara väl insatt i saker och ting, säger han. 

 

Annons
Annons