search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stefan Lindskog vill bli ny HD-ordförande

Justitierådet och före detta ordförande för Advokatsamfundet, Stefan Lindskog, är den enda sökande till tjänsten som ny ordförande i Högsta domstolen.

Högsta domstolens nuvarande ordförande och före detta advokaten Marianne Lundius går i pension nästa år. Domstolsverket har därför utlyst tjänsten som ny ordförande i domstolen. Enda sökande visade sig vara Stefan Lindskog, som för närvarande leder den andra dömande avdelningen på domstolen.

I sin ansökan skriver Stefan Lindskog att han når pensionsåldern år 2018 och att han ser det som en lagom tid för att ”fullfölja och säkerställa den nya organisationen”. Lindskog skriver vidare att när det gäller ordförandens externa arbetsuppgifter finns det beträffande tidigare erfarenheter anledning att åter framhålla rollen som ordförande i Advokatsamfundet.

Avslutningsvis skriver Lindskog: ”Men jag vill inte sticka under stol med att jag på ett mer övergripande plan känner mig både skickad för och har lust till rollen som ordförande i Högsta domstolen. Rättsstatliga frågor har alltid engagerat mig, och att få representera en av rättsstatens viktigaste institutioner är en utmaning som jag inte kan låta bli att söka upp och med entusiasm kommer att åta mig om så skulle bli fallet, även om det kommer att bli för en så kort tid som drygt två år.”

Annons
Annons