search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Arnesdotter, Ingrid: Företagets eget kapital : för juristen och ekonomen (Studentlitteratur. 364 s.)

Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (4. uppl. Norstedts juridik. 251 s.)

Broberg, Anette: Byte från enskild firma till aktiebolag : en praktisk handbok / Anette Broberg och Ulf Bokelund Svensson (3. uppl. Björn Lundén information, 2014. 155 s.)

Fridström Montoya, Therése: Leva som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk paradox (Iustus. 529 s. Diss. Uppsala universitet)

Författningar i statsrätt / Wiweka Warnling-Nerep, Hedvig Bernitz, Lena Sandström (6. uppl. Norstedts juridik. 158 s.)

Heinestam, Bengt: Fissioner : redovisning & beskattning (Björn Lundén information, 2014. 214 s.)

Heinestam, Bengt: Fusioner : redovisning och beskattning (8. uppl. Björn Lundén information, 2014. 308 s.)

Law and development / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 474 s. Scandinavian studies in law ; 60)

Lundén, Björn: Eget aktiebolag : en praktisk handbok (3. uppl. Björn Lundén information. 205 s.)

Olauson, Erland: Förtroendemannalagen : med kommentar (8. uppl. Studentlitteratur. 147 s.)

Olsson, Henry: Copyright : svensk och internationell upphovsrätt (9. uppl. Norstedts juridik. 402 s.)

Rättsfallssamling i fastighetsrätt / Johan Rosell, red. (5. uppl. Norstedts juridik. 295 s.)

Simon-Almendal, Teresa: Företrädaransvar (Norstedts juridik. 257 s.)

Stockholm centre for commercial law årsbok. 6 / redaktörer: Antonia Krzymowska, Caroline Nordklint & Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 290 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 23)

Strömbäck, Erland: Trafikskadelagen : ersättning vid trafikskada / Erland Strömbäck, Gunnar Olsson, Mats Sjögren (8. uppl. Norstedts juridik. 197 s.)

Svanberg, Katinka: En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt (5. uppl. Norstedts juridik. 110 s.)

The Svea Court of Appeal in the early modern period : historical reinterpretations and new perspectives / Mia Korpiola, ed. (Institutet för rättshistorisk forskning, 2014. 445 s. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 2, Rättshistoriska studier ; 26)

Villettaz, Patrice: The effects on re-offending of custodial versus non-custodial sanctions : an updated systematic review of the state of knowledge / Patrice Villettaz, Gwladys Gilliéron, Martin Killias (Stockholm : National Council for Crime Prevention, 2014. 100 s.)

Öman, Sören: AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS (Lars Åhnberg. 110 s.)

Annons
Annons