search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Nya rutiner för besök i Huddinge

Den 1 april införde häktet i Huddinge en tjänstebesöksavdelning med sex besöksrum och ett så kallat glasruterum. I besöksrummen sitter besökaren och den intagne i ett rum med bord och stolar. I glasruterummet sitter besökaren och den intagne med en plexiglasskiva mellan sig.

Tjänstebesöksavdelningen är öppen måndag–fredag. Samtliga rum kan bokas kl. 8.30–16.45. Besök kan genomföras utan föregående bokning, men det kan innebära en väntetid innan ett rum är ledigt. Rutinen för lördag och söndag är oförändrad: tjänstebesöken genomförs på klientavdelning. Även de är bokningsbara.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

Kompletterande regler till Haagkonvention

Regeringen har den 8 april lämnat en proposition till riksdagen med förslag till kompletterande svenska lagregler till 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol. 2005 års Haagkonvention innehåller regler om avtal för vilken domstol som ska pröva en tvist när parterna finns i olika länder. Konventionen gör det lättare för företag som handlar och gör investeringar utanför EU att förutse vilken domstol som kommer att pröva en eventuell tvist. Konventionen innebär också ökade möjligheter att verkställa en dom utanför EU. I propositionen föreslås svenska lagregler som ska komplettera konventionen.

Förslag om ny patentlag

I sitt slutbetänkande föreslår Patentlagsutredningen en moderniserad patentlag, som ska ersätta den nu gällande patentlagen, och en patentförordning som ska ersätta patentkungörelsen. Syftet är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig. Dessutom föreslår Patentlagsutredningen vissa ändringar i sak. Det gäller bland annat en ytterligare anpassning till det enhetliga patentsystem som införs på EU-nivå.

Före detta justitierådet Severin Blomstrand har lett patentlagsutredningen.

Ny patentlag (SOU 2015:41)

Antal återfall i brott minskar inte

Andelen dömda som återfaller i brott minskar inte. Det konstaterar Riksrevisionen och efterlyser en nationell handlingsplan för att utveckla det återfallsförebyggande arbetet. Riksrevisionen har granskat samhällets samlade insatser för att förebygga återfall i brott. Granskningen visar att de insatser som görs är för få, för dåligt samordnade, ofta kommer för sent och inte är tillräckligt individanpassade. Riksrevisionen konstaterar bland annat att den som har avtjänat sitt straff ofta hänvisas till olika instanser i stället för att få tillgång till konkreta åtgärder som behandlingsprogram eller studier. Det återfallsförebyggande arbetet varierar dessutom beroende på var i landet man bor. Enligt riksrevisor Margareta Åberg behöver regeringens styrning förbättras för att målet att minska återfallen i brott ska kunna uppnås.

Annons
Annons
Annons