search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Per Hall – ny rättschef i Statsrådsberedningen

Per Hall anställs som rättschef i Statsrådsberedningen. Per Hall är sedan 2012 hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige. Han är också ledamot av Valmyndighetens nämnd och Migrationsverkets insynsråd. Mellan 1998 och 2012 arbetade han i Regeringskansliet, från 2007 som rättschef i Justitiedepartementet. Per Hall har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar. Han tillträder den 18 maj 2015.

Johan Gernandt blir hedersdoktor

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns affärsadvokaten Johan Gernandt.

Motiveringen till utnämningen lyder enligt följande. ”I kraft av sin internationella ställning och sitt nätverk har han starkt bidragit till att främja den internationella profilen, forskningsverksamheten och utbildningen i kommersiell rätt och skiljedomsrätt vid den juridiska fakulteten.”

Johan Gernandt har en stark internationell profil och är bland annat ordförande i styrelsen för the Stockholm Center for Commercial Law (SCCL), ordförande i Sveriges riksbanksfullmäktige och medlem i ICC Commission on International Arbitration. Gernandt är även medlem i International Dispute Resolution Specialist Group och står på listan över skiljemän vid ledande skiljedomsinstitut.

Advokat-SM i golf

Tävlingen hålls den 4–5 september på Hooks herrgård och är öppen för alla golfspelande advokater. Parallellt med advokat-SM spelas den så kallade odyltävlingen (även kallad Etcetera) som är öppen för fruar och äkta män, söner och döttrar och alla andra icke-advokater med en liknande relation till en advokat. Start fredag den 4 september 13.00 och lördag den 5 september 8.00, shotgun­start båda dagarna.

Bokning sker direkt hos Hooks herrgård, via e-post elisabeth.a@hooksherrgard.se eller telefon 0393-210 80. Ange bokningsnummer 98634.

Anmälan till tävlingen sker via e-post golf@hamilton.se med uppgivande av golf-id och tävlingsklass samt genom betalning av startavgiften 300 kr via bankgiro 224-4689. Observera att anmälan inte räknas som komplett förrän båda dessa åtgärder vidtagits.

Antalet platser är begränsade, varför principen om ”först till kvarn” tillämpas. Eventuella frågor ställs via golf@hamilton.se.

Läs mer på Advokat­nätet på Advokatsam­fundets webbplats.

”Väldigt olämpligt av ett sittande justitieråd”

Den 24 april gav justitierådet Göran Lambertz ut en bok om det så kallade Quickärendet.

I Svenska Dagbladet publicerade han samtidigt en debattartikel om fallet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kritiserade Göran Lambertz agerande i en intervju i Svenska Dagbladet och sa att det är väldigt olämpligt av ett sittande justitieråd att uttrycka en så ”närmast illojal syn på den svenska rättsordningen”. Hon konstaterar att resning har beviljats i åtta fall och att åklagaren har funnit att bevisningen inte håller, och att det är en grundpelare i rättssystemet att Quick då ska betraktas som oskyldig.

Annons
Annons