search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Modernare lag om skiljeförfarande

Engelska ska kunna vara rättegångsspråk i klandermål.

Skiljeförfarandeutredningens har lämnat sitt betänkande Översyn av lagen om skiljeförfarande. Utredningen har gjort en översyn av skiljeförfarandelagen i syfte att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande. En del i det är att anpassa lagen ytterligare till internationell standard på området. Utredningen har dessutom lämnat förslag på hur klanderprocessen i hovrätten kan bli mer effektiv och hur onödiga och parallella domstolsprocesser kan undvikas. Utredningen föreslår att engelska ska kunna användas av vittnen och parter vid klanderprocess i domstol, för att underlätta för internationella aktörer som deltar i skiljeförfaranden i Sverige.

Skiljeförfarandeutredningen har letts av Högsta domstolens tidigare ordförande Johan Munck. De advokater som har ingått som experter i utredningen är Kaj Hobér och Claes Lundblad. 

Claes Lundblad har lämnat ett särskilt yttrande om klanderfristens längd, där han förespråkar att klanderfristen bör förkortas till 30 dagar i stället för tre månader.

Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)

Annons
Annons