search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

GOB-rapporten

Det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserade brottslighet startade med en överenskommelse mellan nio myndigheter år 2009.

Bland grundarna finns Polisen, Åklagarmyndigheten och EBM. Senare har även Försäkringskassan, Arbets­förmedlingen och Migrationsverket anslutit sig.

De tolv myndigheterna samverkar inom ett operativt råd.

Polisen har avsatt särskilda resurser för att genomföra de insatser som myndigheterna beslutar om.

I sin rapport från 2014 redovisar myndigheterna att de kunnat lagföra betydligt fler personer under 2014 än året innan.

Sammantaget dömdes 100 personer till fängelse under 2014. Den sammanlagda utdömda fängelsetiden under 2014 uppgick till 328 år, att jämföra med 209 år under 2013.

För fjärde året i rad var den så kallade Södertäljeinsatsen under ledning av Polisen region Stockholm den insats där mest arbetad tid redovisades.

Annons
Annons