search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningarnas årsmöten

Norra avdelningen

I år var Umeå och det prisbelönta kulturhuset Väven platsen för Norra avdelningens årsmöte. Vid årsmötet deltog 65 advokater, vilket motsvarar 30 procent av avdelningens medlemmar.

– Vi är jättenöjda. Det är roligt att så många kom. För att nyblivna advokater ska känna sig särskilt välkomna bjuder vi dem på kursavgift och övernattning, säger Andreas Victor som omvaldes till avdelningens vice ordförande på årsmötet.

Årsmötets första dag inleddes med att advokat Hans Andersson, från advokatbyrån Kaiding i Piteå, berättade om sina erfarenheter som kursförvaltare för Northland Resources. (Läs mer i artikeln Största konkursen i modern tid.) Under eftermiddagen gjorde Migrationsverkets operativa chef och ställföreträdande generaldirektör Mikael Ribbenvik några nedslag i migrationsrätten och på kvällen hölls en bankett med underhållning.

Under mötets andra dag informerade Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing om samfundets verksamhet. Hon berättade bland annat att det vid årsskiftet fanns 1 754 advokatbyråer i landet och att antalet advokater uppgick till 5 603, en ökning med 3 procent jämfört med ett år tidigare. Maria Billing informerade även om Konsumenttvistnämnden. Hon konstaterade att starttidpunkten har reviderats många gånger och att det fortfarande är oklart när nämnden kommer att finnas på plats. Hon tog även upp att Advokatsamfundet har tagit initiativ till ett nytt system för domstolslistor.

Årsmötet avslutades med information från Brottsoffermyndigheten, som inrättades 1994 och finns i Umeå. Peter Jonsson, chef för Brottskadeenheten, och Ulf Hjerpe, chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden, berättade om hur myndigheten arbetar med att främja brottsoffers rättigheter.

Mellersta avdelningen

Mellersta avdelningen höll sitt årsmöte på Elite Stora Hotellet i Örebro. Per Gisslén, Ludvika, valdes till ny ordförande. Den tidigare ordföranden, Robert Wikström, avtackades för lång, trogen och förtjänstfull tid i styrelsen. I anslutning till årsmötet höll också Anne Ramberg ett anförande om aktuella och angelägna frågor för Advokatsamfundet.

Som traditionen kräver hölls också studiedagar i samband med årsmötet. Ett 60-tal advokater och biträdande jurister deltog.

Programmet inleddes med en föreläsning av den tidigare åklagaren Ulrika Rogland. Hon berättade både intressant och fasansfullt om brott mot barn på internet. Ulrika Rogland arbetar numera på en advokatbyrå i Malmö. Dagen därpå fortsatte studiedagarna med en föreläsning av professor emeritus i religionspsykologi och författaren Owe Wikström. Han berättade mycket intressant och tankeväckande kring frågor rörande tro och vårt förhållande till detta men även andra frågor, som exempelvis döden. Från en himmel till en annan himmel: Advokat Conny Larsson, Gärde Wesslau, föreläste om it-rätt och juridiska aspekter på molntjänster. Han pekade särskilt på vilka risker det fanns med att låta någon annan sköta it-tjänster. Vad händer om dataföretaget är verksam utomlands och servrarna finns där?

Stockholmsavdelningen

Christina Malm, ordförande i Stockholmsavdelningen, berättade att till årsmötet var cirka 160 personer anmälda och till middagen var drygt 200 personer anmälda. Efter årsmötet berättade Anne Ramberg om aktuella och angelägna frågor för Advokatsamfundet. Bland annat konstaterade Ramberg att 2014 var ett gott år jämfört med de närmast föregående åren. Det märks bland annat på tillväxten bland de biträdande juristerna, likaså i antal nya ledamöter samt i advokatkårens omsättning. 2014 omsatte advokatkåren drygt 16,3 miljarder exklusive moms. Det är ungefär 1 miljard mer än 2013. Samtidigt konstaterade Anne Ramberg att det är en liten tillväxt i förhållande till omsättningsökningen eftersom det är en väldigt stor rörlighet. Över 450 personer beviljades inträde under förra året, men nettoökningen var inte i närheten av det eftersom en stor del av ledamöterna lämnar kåren. De går huvudsakligen till bolag, som bygger upp stora juristavdelningar.

En tydlig trend är att antalet kvinnor i kåren ökar. I dag är 29 procent av advokatkåren kvinnor. Bland de biträdande juristerna är kvinnor nästan 60 procent. Även andelen kvinnliga delägare har ökat kraftigt de senaste åren.

Anne Ramberg poängterade att en av de viktigaste sakerna Advokatsamfundet ägnar sig åt är rättssäkerhetsarbetet:

– Den är ännu viktigare i dag än för tio–femton år sedan eftersom lagstiftningen i dag är av sämre kvalitet, är helt händelsestyrd och till stor del äger rum i Strasbourg och Bryssel. Då är det oerhört viktigt att advokater inte bara kämpar i rättssalen för sina klienter utan gör det utanför den också. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att värna rättsstaten och rättssäkerheten. Den är hotad från många håll, av lagstiftaren och av teknikutvecklingen. Advokatsamfundet är en av de få oberoende rösterna i samhället. Jag vill uppmana er att stå på alla barrikader som finns.

Östra avdelningen

Östra avdelningens årsmöte avhölls i Linköping den 19 mars 2015 på Frimurarehotellet.

Mötet inleddes med styrelsemöte för styrelsen och yngre­möte för advokater och biträdande jurister under 40 år.

Temat för yngremötet var tolkning av ekonomisk information.

It-rätt var nästa punkt på dagordningen. Från Setterwalls i Göteborg kom advokaten Agnes A. Hammarstrand, som gav en jordnära och behövlig redogörelse för nuvarande och kommande reglering för hanteringen av personuppgifter.

Årsmötet gästades av generalsekreterare Anne Ramberg som informerade om vad som händer Advokatsamfundet och gav en inblick i aktuella advokatfrågor i Sverige och i omvärlden. I Bo Nilssons utevaro fick avgående vice ordföranden Marie-Louise Landberg hålla i den fiktiva mötesklubban (den äkta fanns hos Bo).

Västra avdelningen

Drygt 130 advokater och biträdande jurister deltog i Västra avdelningens årsmöte med efterföljande föredrag och middag på Gothia Towers i Göteborg. Advokatsamfundets vice ordförande Dick Simonsson medverkade och talade om aktuella samfundsfrågor.

Efter årsmöte och mingel med snittar och bubbel, fick deltagarna en lektion av retorikern Elaine Eksvärd i konsten ”att snacka snyggt” samt diskutera om de var gröna, röda, blå eller gula personligheter. Kvällen avslutades med middag på res­taurang Imagine på 29:e våningen i Gothia Towers tredje torn. Fredrik Andersson omvaldes till ordförande.

Södra avdelningen

Södra avdelningens årsmöte kombinerades traditionsenligt med en utbildningsdag när mötet hölls på High Court i Malmö den 11 mars. 110 medlemmar hade anmält sig till utbildningsdagen och 85 medlemmar till årsmötet och kvällsaktiviteterna. Utbildningsdagen var uppdelad i två spår, ett affärsjuridiskt och ett familjerättsligt. Inom det familjerättsliga spåret föreläste Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet, om den nya internationella successionsrätten och advokat Örjan Teleman föreläste om aktuell bodelningsrätt. Inom det affärsjuridiska spåret föreläste advokat Erik Danhard om den arbetsrättsliga kontraktsrätten och professor emeritus Reinhold Fahlbeck, Lunds universitet, föreläste om företagshemligheter.

Vid årsmötet talade Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson. Magnus Lindsten omvaldes till avdelningens ordförande. Efter middagen skulle Daniel Suhonen tala om Juholtaffären. Tyvärr hade Daniel dock blivit sjuk och i stället inkallades Erik Ståhl för att tala om sin sjukdom och hur han fokuserar på positiva saker i livet.

Utlandsavdelningen

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte i samband med Utlandsdagarna i Aten, som samlade ett 60-tal deltagare. Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson presenterade aktuella frågor. Årsmötet valde om Karolina Ullman till ordförande och Artur Swirtun till vice ordförande för avdelningen. I Atens advokatsamfunds lokaler gav representanter för det lokala samfundet en bild av advokatverksamhet i Grekland, från antikens processförare till krisens utmaningar för dagens affärsadvokater. Svensk-grekiska handelskammaren fördjupade bilden av möjligheterna för handel med Grekland.

Överåklagare Gunnar Stetler problematiserade i sitt föredrag korruptionsbekämpning i internationell affärsverksamhet. Advokat Michael Karlsson talade om mänskliga rättigheter som affärsmöjlighet.

Advokat Göran Rise berättade om intressanta händelser från sitt mångskiftande yrkesliv som advokat, fyllt med lika oväntade som underhållande episoder.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling diskuterade journalistik och mänskliga rättigheter under rubriken Är det verkligen ett fritt ord vi vill ha?

Annons
Annons
Annons