search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Arbetet kring stämningen i rättssalen

Problemen med dålig stämning i rättssalen och öppna konflikter mellan åklagare och försvarare aktualiserades i och med det så kallade kokainmålet år 2012

Situationen fick Advokatsamfundets general­sekreterare Anne Ramberg att ta initiativ till en dialog med domstolar och åklagare om stäm­ningen i rättssalen och hur man kunde förhindra att förtroendet för rättsväsendet tog skada av bråken.

Utifrån de möten som då hölls, och som också utmynnade i ett temanummer av tidskriften. Advokaten om frågorna, har såväl domstolarna inom Svea hovrätts område som Åklagarmyndigheten på olika sätt fortsatt arbetet för att, utifrån sina olika roller, säkra en god och konstruktiv stämning i rättssalarna. Fokus, både i Svea hovrätts brottmålsprojekt och i åklagarnas arbete, ligger på stora och komplicerade mål. Åklagarmyndigheten har bland annat inriktat sig på hur man på bästa sätt kan utreda och delge dessa mål, medan Svea hovrätts projekt tar sikta pådomarens roll och vikten av en god process­ledning. 

Annons
Annons