search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2015 årgång 81
Nr 4 2015 årgång 81

Fokus

Rapport om grov organiserad brottslighet – okunskap om advokatens roll bakom kritiken

En ny rapport om resultaten av myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet har uppmärksammats av många och väckt irritation bland advokater. I rapporten påstås att försvarsadvokaterna i stora och uppmärksammade mål har bidragit till ett försämrat samarbetsklimat i rätten, bland annat genom att fokusera på fel saker i processen. Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att rapportförfattarna totalt har missförstått advokatens roll i rättssystemet.

Läs mer

Ledare

Om lagstiftarens överrockar och normkonflikter

Genom Sveriges bundenhet på grund av internationella överenskommelser och den normbildning som i allt snabbare takt... Läs mer

Gästkrönika

I skärningspunkten mellan politik och juridik

En bit in i min andra mandatperiod som riksdags­ledamot börjar jag få grepp om den saken. Eller som Richard Swartz... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

GOB-rapporten

Bland grundarna finns Polisen, Åklagarmyndigheten och EBM. Senare har även Försäkringskassan, Arbets­förmedlingen och... Läs mer

P.S. Chefredaktören har ordet

Tecken i tiden

Myndigheterna kämpar mot en antagonist som är allt annat än lätt att besegra. Ändå rapporterar myndigheterna framgångar i sin kamp mot den grova organiserade brottsligheten. Men i spåren på offensiven så vittnar aktörerna från rättegångarna i flera av de stora och komplicerade målen om ett försämrat samarbetsklimat. I detta nummer berättar företrädare för de olika aktörerna om hur de ser på orsakerna till dagens situation i rättssalarna men också om lösningarna. För oavsett vilken roll man har i rättegången så är inte någon betjänt av att rättegångarna kantas av misstro och brist på respekt och förståelse för respektive yrkesroller.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post