search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2015 årgång 81
Nr 4 2015 årgång 81

Fokus

Rapport om grov organiserad brottslighet – okunskap om advokatens roll bakom kritiken

En ny rapport om resultaten av myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet har uppmärksammats av många och väckt irritation bland advokater. I rapporten påstås att försvarsadvokaterna i stora och uppmärksammade mål har bidragit till ett försämrat samarbetsklimat i rätten, bland annat genom att fokusera på fel saker i processen. Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att rapportförfattarna totalt har missförstått advokatens roll i rättssystemet.

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Om lagstiftarens överrockar och normkonflikter

Genom Sveriges bundenhet på grund av internationella överenskommelser och den normbildning som i allt snabbare takt... Läs mer

Gästkrönika

I skärningspunkten mellan politik och juridik

En bit in i min andra mandatperiod som riksdags­ledamot börjar jag få grepp om den saken. Eller som Richard Swartz... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

GOB-rapporten

Bland grundarna finns Polisen, Åklagarmyndigheten och EBM. Senare har även Försäkringskassan, Arbets­förmedlingen och... Läs mer

P.S. Chefredaktören har ordet

Tecken i tiden

Myndigheterna kämpar mot en antagonist som är allt annat än lätt att besegra. Ändå rapporterar myndigheterna framgångar i sin kamp mot den grova organiserade brottsligheten. Men i spåren på offensiven så vittnar aktörerna från rättegångarna i flera av de stora och komplicerade målen om ett försämrat samarbetsklimat. I detta nummer berättar företrädare för de olika aktörerna om hur de ser på orsakerna till dagens situation i rättssalarna men också om lösningarna. För oavsett vilken roll man har i rättegången så är inte någon betjänt av att rättegångarna kantas av misstro och brist på respekt och förståelse för respektive yrkesroller.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post