search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar

Vad skulle Eva Andén ha sagt?

Vad skulle Sveriges första kvinnliga advokat Eva Andén ha sagt efter att läst denna utgåva som handlar om kvinnor i advokatyrket? Skulle hon ha varit nöjd, missnöjd, förvånad eller jublande glad över de framsteg som kvinnor har åstadkommit sedan Eva Andén år 1918 accepterades som ledamot av Advokatsamfundet.

Inte någon lär veta svaret. Men det vi kan göra är att själva bestämma oss för vad vi vill tro och tycka om trenden och tendensen med allt fler kvinnor i advokatyrket. Fokus i denna utgåva handlar i första hand om kvinnor som vågat, satsat och visat att de vill och kan bli de bästa av de bästa. Gemensamt för dem är att de gillar sitt understundom tuffa yrkesval och kan rekommendera det till unga kvinnor och män. De är vidare övertygade om att andelen kvinnor lär fortsätta att stärka sin ställning på landets advokatbyråer. Inte för att det skulle handla om att byråerna vill visa sig som moderna arbetsplatser i första hand.

Nej, det handlar om att attrahera de bästa juristerna för att säkra advokatbyråernas konkurrensförmåga. Det är en överlevnadsfråga kort sagt. Och det är en drivkraft att räkna med.

Tom Knutson
Annons
Annons