search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Var dig själv – och bli en bra ledare”

Vid en Hildarylunch i Advokatsamfundets lokaler i början av mars berättade Margareta Åberg om sin väg från domare till Sveriges riksrevisor.

I juni förra året tillträdde Margareta Åberg, efter 14 år som domare, posten som en av landets tre riksrevisorer. Sedan dess har hon oberoende granskat vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

Margareta Åberg kom närmast från posten som president i Kammarrätten i Göteborg.

Tidigare har hon bland annat varit lagman i förvaltningsrätten i Göteborg, kammarrättspresident i Sundsvall, kammarrättslagman i Göteborg och i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) samt kanslichef i Datainspektionen.

– Det kan verka som att jag är en hoppjerka. Men jag har lärt mig något på varje arbetsplats.

Margareta Åberg delade med sig av sina tankar om arbete och ledarskap utifrån egna erfarenheter. Hon berättade att det bara finns ett sätt att utöva ledarskap.

– Ditt sätt! Var och en måste leda på sitt sätt. Och för att lyckas bra och klara både mot- och medgångar krävs nyfikenhet, ett brett perspektiv, humor och svallande känslor. Kulturen är en oslagbar hjälp på vägen.

För att bli en framgångsrik ledare betonade hon vikten av att ha intressen utöver arbetet.

– Det finns mycket att lära av egna och andras misstag. Och oavsett vilken ledarstil man har är det viktigt att kunna visa alla medarbetare vad som är verksamhetens uppgifter, mål och värderingar. Det är viktigt att vara inkluderande, kunna lyssna och att låta medarbetarna utföra sina uppgifter och vara bäst på att göra det. Som ny chef är man så mån om att allt ska bli perfekt att man också tar på sig andras uppgifter. Det bör man försöka låta bli. Hjälp istället medarbetarna att utföra uppgifterna på bästa sätt. Och kom ihåg att göra andra saker också och att ha kul.