search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kvinnliga affärsadvokater: Vägen fram

Kvinnorna i rättsväsendet blir allt fler. Trenden går igen i advokatkåren. Men bilden är inte helt ogrumlad. På väg mot toppen lämnar många unga kvinnor och män advokatyrket. Advokatsamfundet och många advokatbyråer bedriver olika satsningar för att stärka och utveckla kvinnliga advokaters yrkesroll. Det finns även en hel del att lära av de kvinnor som lyckats skapa ett framgångsrikt yrkesliv och bli delägare.

Att vara delägare ger mer åt advokatyrket

Att vara delägare är roligt och innebär dessutom ett livslångt lärande. Det tycker Erica Wiking Häger, delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

En viktig ledstjärna för mig har alltid varit att göra det som jag tycker är roligt. Jag har drivits av min nyfikenhet. Hela tiden har jag känt att jag har kunnat utvecklas och påverka min egen karriär och göra det jag har velat, säger Erica som ser flera olika faktorer som har gjort att hon kunnat nå framgång i sin advokatkarriär. Förutom att göra det som hon tycker är roligt har möjligheten till entreprenörskap och affärsutveckling varit en viktig del för henne. Ytterligare en viktig faktor är hur familjelivet organiseras. Erica betonar att hon och hennes make delar lika på det som rör familjelivet. Erica är gift och har tre barn i åldrarna 11, 9 och 5 år. De två första föddes när Erica var biträdande jurist, och det tredje barnet fick hon när hon var delägare. Under ledigheterna valde Erica att ha en fot kvar på byrån bland annat genom att delta i internutbildningar och konferenser. Det var viktigt för Erica att inte tappa kontakten med byrån under ledigheterna.

En annan faktor är att det funnits personer på advokatbyrån som trott på och stöttat Erica så att hon har kunnat utvecklas i sin yrkesroll.

– Det finns en arbetskultur och respekt för varandra på den här byrån som passar mig väldigt bra. Jag har känt mig hemma här och trivs med de värderingar som råder.

Att advokatyrket är väldigt fritt, allt mer ju mer senior man blir, är en annan bidragande faktor.

Advokatbyråns stöd

En ytterligare bidragande orsak är det faktum att man på Mannheimer Swartling arbetar aktivt för att bistå sina medarbetare under småbarnsåren. Byrån har ett särskilt program för jurister med små barn. Syftet är att programmet ska fungera som ett stöd för att få ihop livspusslet både för kvinnor och män. I programmet ingår bland annat möjlighet att arbeta deltid eller flexibel tid, ett utökat it-paket och it-support för att kunna arbeta hemifrån samt bidrag till hushållsnära tjänster. Vidare finns en föräldragrupp för jurister med små barn som vill utbyta erfarenheter om karriär och föräldraskap. I gruppen ingår även delägare.

Byrån betalar även en del av mellanskillnaden mellan föräldrapenning och ordinarie lön under föräldraledigheten.

– Det kändes skönt att byrån ställde upp och jag kände inte någon press på att komma tillbaka tidigt, kommenterar Erica som tycker att det läggs mycket uppmärksamhet på föräldraledighetsperioden medan den snarare borde riktas till de väntande småbarnsåren. Hur man som familj ska klara småbarnsåren rent generellt med dagis, vabbande och långa arbetsdagar. Erica konstaterar samtidigt att så ser det ut även utanför advokatkåren:

– Jag tror att det blir allt mindre en kvinnofråga. Hos oss är det inte så stor skillnad mellan män och kvinnor i uttag av föräldraledighet. Den man som inte tar ut föräldraledighet har en större förklaringsbörda än den som tar det. Både internt och i samhället. Här har det hänt mycket det senaste åren.

Delägarskapet

När Erica var hemma med sitt första barn hade hon tid att reflektera över om hon ville ha någon förändring i sitt yrkesval. Hon konstaterade att hon trivdes mycket bra och ville fortsätta med advokatyrket. Erica var tydlig mot sina chefer och delägare och berättade om att hennes ambition var att bli delägare.

Vad är det bästa med att vara delägare?

– Att det är så roligt! Det innebär en livslång utveckling och ett livslångt lärande. Det är drivkraften för mig. Och att dessutom få vara i en miljö med människor som jag trivs med, säger Erica som betonar att även om man är biträdande jurist och inte är delägare så är det ändå viktigt att vara engagerad i byråfrågor.

– För mig innebar mitt engagemang som biträdande jurist att jag växte ihop med byrån och kunde känna att det är det här jag vill göra, förtydligar hon.

Att vara delägare medför också mycket ansvar för klienter och anställda. Tidvis innebär det mycket och hårt arbete. Kraven på tillgänglighet är stora.

– Det är baksidor som man måste lära sig att hantera. Med tiden växer man in i arbetsrollen som delägare, säger Erica som understryker att det är viktigt att kunna gå i och ur sin roll. När hon kommer hem och ska vara tillsammans med sin familj undviker hon att ideligen titta i mobiltelefonen.

– Om jag ska arbeta hemma så gör jag det den stund det ska ta. Sedan är jag tillsammans med barnen och undviker att sitta med mobiltelefonen vid middagsbordet.

Positiv utveckling

Erica konstaterar med tillfredsställelse att advokatbranschen har moderniserats i grunden under den senaste tioårsperioden. På Mannheimer Swartling bedrivs ett aktivt hållbarhetsarbete och i det ingår jämställdhetsarbetet. Byrån hållbarhetsrapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.1. Ett av de hållbarhetsmål som kommuniceras öppet är att öka andelen kvinnliga delägare och byrån redovisar de aktiviteter som genomförs för att uppnå jämställdhet och balans mellan yrkes- och privatliv.

– Vi kommunicerar öppet till våra klienter att det är ett av våra absolut viktigaste hållbarhetsmål, säger Erica som anser att det som kännetecknar byråer som framgångsrikt lyckas behålla yngre kvinnliga advokater är att de ser till individen snarare än att tala om män eller kvinnor.

– Det handlar om att se den enskilde individen och låta personen utvecklas till sin fulla potential. Ta bort etiketten att: ”Det här är en kvinnlig biträdande jurist och det här är en manlig.” Säg i stället att det handlar om en människa med ambition. Satsa mycket på unga juristers personliga utveckling, säger hon bestämt.

Normer från samhället

På Mannheimer Swartling får man årligen in hundratals ansökningar från unga nyutexaminerade jurister. Byråns mål är att oberoende av konjunkturläget anställa ett 40-tal jurister varje år. Ungefär lika många män som kvinnor ansöker och får anställning. Det är ingen hemlighet att många som söker sig till byrån inte har ambitionen att bli delägare utan ser det som en språngbräda där de kan få den bästa starten i karriären med utmanande uppdrag och en gedigen vidareutbildning. Ända upp till delägarnivå på Mannheimer Swartling är könsfördelningen bland jurister relativt jämn. Trots byråns strävan och idoga arbete har inte andelen kvinnliga delägare ökat så snabbt som man önskat, konstaterar Erica som ser flera orsaker till det. En förklaring är att småbarnsåren kan vara slitsamma; särskilt när båda föräldrarna har parallella karriärer med höga krav. Men det handlar också om samhällets normer, inte minst om kvinnans roll i samhället som innebär att kvinnor med småbarn, som också väljer att satsa på sin karriär, möts av oförståelse.

– Du måste kunna stå emot och vara trygg och känna att du har gjort ett val som inte riktigt är förenligt med normen i samhället. Det tror jag inte är så lätt alla gånger. Då är det bra med förebilder. Att man kan se att andra gjort det valet. Sen kan det också vara en fördel att vara i en miljö där fler småbarnsföräldrar är i samma situation – för det ökar förståelse och man kan stödja varandra, säger Erica.

Delvis dold yrkesroll

För att man ska lyckas som advokat och kunna bli delägare anser Erica att man måste brinna för det man arbetar med, och tycka att det är roligt.

– Se till att hitta ämnesområden och klienter i segment av näringslivet som du tycker om, och som du känner att det ger energi att arbeta med. Det är först då du blir riktigt duktig och kan gå hela vägen, slår hon fast. Det är även bra att så tidigt som möjligt engagera sig i byråfrågor och skaffa sig förståelse för vad det innebär att driva ett konsultföretag eftersom det i sin tur skapar en förståelse för hela yrkesrollen. Just den här delen av yrkesrollen är dold för många biträdande jurister.

– För oss som delägare är det viktigt att förklara varför vi har gjort det här valet och varför vi tycker att det är värt att lägga så mycket engagemang och tid på byrån som vi gör. Man blir aldrig delägare om man går till arbetet som en tjänsteman. Och man blir aldrig en riktigt bra delägare om man inte fortsätter att brinna för det man arbetar med, och tycker att det är roligt.

De kommande åren

Under den kommande tioårsperioden är Erica övertygad om att andelen kvinnliga delägare kommer att öka såväl i branschen som på Mannheimer Swartling.

– Dels vill vi det, dels är det viktigt för byråns fortsatta framgång att ta in fler kvinnliga delägare, säger Erica och berättar att klienter ställer krav på att deras rådgivare har sunda värderingar och aktivt arbetar med frågor om jämställdhet och mångfald.

– Då är det bra att kunna visa upp vårt hållbarhetsarbete, de mål vi har satt upp och de aktiviteter vi genomför, säger Erica, som understryker att advokatyrket också ger stora möjligheter att utveckla sin egen karriär:

– Det är något som man kanske inte ser som ung biträdande jurist. Ju äldre man blir desto tydligare blir det. Gillar man den känslan och rollen då finns det inte något bättre arbete!