search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Sveriges första kvinnliga advokat

Eva Johanna Andén, född i Uppsala 23 april 1886, död 1970, blev Sveriges första kvinnliga advokat 1918. 1915 grundade hon sin egen advokatbyrå, Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm. År 1918 accepterades hon efter ansökan som medlem i Sveriges Advokatsamfund. Samfundet hade inga formella hinder för kvinnor att bli medlemmar, men det hela uppfattades som något exceptionellt. I samfundets protokoll från den 14 mars 1918 antecknades det att ”fröken Andén vore den första kvinna, som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”. Efter att Eva Andén antagits som ledamot av Advokatsamfundet ändrades hennes firmas namn till Eva Andéns Advokatbyrå. Eva Andén bedrev advokatverksamheten ända fram till sin död 1970 och byrån bar hennes namn i femton år efter det.

Läs mer: ”Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige” av Magnus Ullman

Annons
Annons