search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samarbetet över gränserna fascinerar

I 17 år var Jan E. Frydman juridisk rådgivare och chef för internationella relationer i EU-kommissionen. Efter ett par år hemma i Stockholm på Svea hovrätt och advokatbyrå, börjar advokat Frydman åter att pendla till Bryssel, nu för att tjänst göra hos EU-kommissionären Cecilia Malmström.

Du har utsetts till särskild rådgivare för handelspolitik och transatlantiska frågor till Sveriges EU-kommissionär, Cecilia Malmström. Vad innebär det?

– Uppgiften är att stå till Cecilia Malmströms förfogande när det behövs för att bistå henne i handels­politiska frågor av alla slag, men kanske särskilt de transatlantiska. Det pågår ju nu förhandlingar mellan EU och USA om ett stort frihandelsavtal, TTIP. Det är ett svårt avtal att förhandla rent innehållsmässigt, men sedan är det ju också politiska hänsyn som ska tas.

Som du säger är det mycket politik i EU:s förhandlingar. Hur känns det som advokat att hamna i den världspolitiska hetluften?

– Det är mycket spännande och utmanande. Nu ska väl inte jag vara direkt engagerad i den politiska debatten, min roll är att fokusera på juridiken, men man kan inte bortse ifrån att det blir många politiska avvägningar. Även om mycket går att göra juridiskt, är det inte alltid politiskt möjligt. Ibland är det tvärtom juridiken som begränsar de politiska möjligheterna. Juridik, politik och ekonomi måste samspela.

Kan det tillföra något till dig som advokat och till byrån att du har uppdraget i Bryssel?

– Jag tror det. Det ger en väldigt stor insikt i hur handelsförhandlingar går till på högsta nivå. Det är en ovärderlig erfarenhet att få vara med om. Det ger också ett mycket stort internationellt nätverk. Sedan när avtalet blir klart någon gång har jag förhoppningsvis goda insikter i vad avtalet innebär. Det kan man kanske ha nytta av när man ska tolka eller tillämpa avtalet.

Vad är intressantast med att arbeta inne i kommissionen som du gjort och nu åter gör?

– Det är fascinerande att få se så många nationaliteter samarbeta, trots att de historiskt inte har kunnat det. Nu sitter de här vid ett sammanträdesbord och löser alla möjliga problem. Det är stort att få uppleva. Vissa tycker att det fungerar trögt, men jämför då med hur det har sett ut historiskt! Det är bättre att förhandla vid ett sammanträdesbord och så småningom åstadkomma resultat än att bomba varandra sönder och samman.

Förutom delägarskap i advokatbyrån och rådgivaruppdrag har du även en egen restaurangguide på nätet, FrydmanGuides. Berätta!

– Jag har alltid haft jobb där jag har fått resa mycket och har därför varit mycket beroende av restauranger. Då upptäcker man snabbt att det finns både dåliga och bra restauranger. Frågan är då hur man ska välja? Jag började intressera mig för det. När jag bodde i Bryssel var jag också ordförande för Svenska klubben i Belgien, och då skrev jag restaurangtips i medlemstidningen. Det blev så småningom rätt många tips, och många ville att jag skulle lägga ut det hela på nätet. Med hjälp av någon som kunde webbsidor kom så Guiden till. Jag försöker hålla den något så när uppdaterad, men med nära 300 restauranger i 25 städer är det inte så lätt om man samtidigt vill behålla vikten!

Annons
Annons