search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Rubenprojektet

Rubenprojektet är ett mentorskap i grupp som sedan 2011 har anordnats av Advokatsamfundet inom ramen för det så kallade Hilda-nätverket. Varje mentorgrupp består av två mentorer – en manlig och en kvinnlig chef från rättsväsendet eller delägare på advokatbyrå samt cirka åtta adepter med varierande juristbakgrunder.

Målet med projektet är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. Mentorgrupperna träffas vid sex tillfällen och diskuterar karriär- och jämställdhetsfrågor. Mellan mötena träffas adepterna också separat och fortsätter diskussionerna i mindre grupper.

Projektet vänder sig till både manliga och kvinnliga jurister inom advokatkåren och rättsväsendet. Adepterna ska ha ett par års erfarenhet av relevant kvalificerat juridiskt arbete efter examen. I vissa grupper ingår både kvinnor och män, medan vissa grupper endast har kvinnliga adepter. Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och pågår under cirka nio månader. Totalt har nära 200 adepter deltagit i projektet genom åren.

Advokatsamfundet planerar att anordna den femte omgången av Ruben – mentorskap i grupp med start under tidig höst 2015. Mer information om kommande projekt och Advokatsamfundets individuella mentorprogram, Sofia, finns på Advokatsamfundets hemsida under fliken ”Hilda”.

Annons
Annons