search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rådmän kritiseras för långsam handläggning

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar rådmän för långsam handläggning.

Två rådmän vid Sundsvalls tingsrätt kritiseras av Justitieombudsmannen (JO) för långsam handläggning av tre dispositiva tvistemål. Målen inleddes under 2009. Vid JO:s inspektion i mars 2014 hade de ännu inte avslutats.

Efter att målen hade uppmärksammats av JO avslutades de senare under 2014. Men under lång tid handlades målen inte alls – i ett fall vidtogs inga åtgärder under mer än tre år. Detta trots att det sedan den 1 januari finns ett uttryckligt krav i regeringsformen på att en rättegång ska genomföras inom skälig tid.

Som skäl för de långa handläggningstiderna angav rådmännen ovanligt hög arbetsbelastning, att tingsrätten inte hade varit fullt bemannad samt olika omständigheter hänförliga till parterna som till exempel sjukdom och därav föranledda vårdbehov.

JO har förståelse för att de besvärliga arbetsförhållandena på tingsrätten har gjort det svårt för tingsrättens domare att handlägga alla mål och ärenden med den snabbhet som förutsätts av lagstiftaren och som parter och andra berörda har anledning att förvänta sig. Trots arbetssituationen sticker ändå tingsrättens hantering av de tre tvistemålen i ögonen, enligt JO. JO kritiserar de två rådmännen för hur de har handlagt de tre tvistemålen. JO skriver att de ansvariga domarna borde ha varit mer aktiva och drivit förberedelsen av målen snabbare framåt mot ett avgörande.

 

Annons
Annons