search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Olle Hillström till minne

Advokaten Olle Hillström, Östersund har avlidit.

Olle föddes 1920. Han tog studenten i Stockholm på Södra Latin och började efter värnpliktstjänstgöring att tjänstgöra som postexpeditör. Parallellt med detta arbete började Olle läsa juridik och blev klar med sin jur. kand.-examen 1950. Han påbörjade därefter tingstjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt men redan 1951 började han som biträdande jurist på Heilborns Advokatbyrå i Östersund där han snabbt blev delägare. Olle kom sedan att fortsätta sitt arbete på Heilborns Advokatbyrå ända till 1995, alltså till 75 års ålder.

Olle åtnjöt stort anseende som advokat och han var medlem både i Advokatsamfundets styrelse och därefter i dess disciplinnämnd.

Olle var den gamla stammens advokat vilket betydde att han hade mycket breda yrkeskunskaper och han ägnade sig med stor framgång åt så skilda specialiteter som konkursförvaltning, familjerätt och straffrätt. Olle hade stora juridiska kunskaper parade med gott omdöme, god moral och en kolossal envishet vilka egenskaper gjorde att han med stor framgång kom att företräda sina klienter. Till detta bidrog naturligtvis också Olles breda allmänbildning, hans skönlitterära och filosofiska intresse.

För egen del håller jag honom som den skickligaste advokat jag någonsin konfronterats med under ett långt yrkesliv.

Olle var också en mycket god tennisspelare och han är förmodligen en av mycket få som både vid femton års ålder vunnit svenska skolmästerskapen och sedan också vunnit svenska mästerskapet i veteranspel för herrar 80 plus. Hans noggrannhet på tennisbanan var lika stor som den noggrannhet han visade i sin yrkesutövning. Hans envishet i advokatyrket återspeglades i hans envishet på tennisbanan och hans tennisteknik och tennistaktik var av samma höga kvalitet som hans förhandlingsförmåga i juridiska sammanhang.

Vi, hans advokatkollegor och hans tennisvänner kommer att länge minnas Olle och ha honom som en lysande förebild.

Advokat

Annons
Annons