search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Oenighet om rutiner för hämtning av barn till förhör

På socialförvaltningen i Linköping pågår diskussioner om att överlåta hämtning av barn till förhör till de särskilda företrädarna.  Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson är mycket kritisk till planerna.

Sedan årsskiftet har socialförvaltningen i Linköping diskuterat om de särskilda företrädarna, i stället för socialsekreterare, ska hämta barn till förhör.

– Vi har en väldigt hög arbetsbelastning och hämtning av barn tar mycket av vår tid, säger Ulla Salmela-Trosell, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen och bland annat ansvarig för barn- och utredningsgrupperna på socialförvaltningen i Linköping.

Men enligt advokat Bengt Ivarsson är det inte den särskilda företrädaren som praktiskt ska ombesörja hämtning av barn till förhör.

– I Åklagarmyndighetens riktlinjer för särskilda företrädare står att det är den särskilda företrädaren som ska fatta beslut om och ange villkor för hämtningen. Det finns inget stöd för att det är den särskilda företrädaren som ska hämta barnet.

Bengt Ivarsson ser flera problem med att socialförvaltningen i Linköping överväger att överlåta hämtningen av barn till förhör till advokaterna.

– Det är inte säkert att den särskilda företrädaren har en bilbarnstol och kan transportera barnet på ett säkert sätt. Det är inte heller självklart att ett barn vill följa med en främmande person till en plats som barnet inte känner till. Och särskilda företrädare som inte har körkort eller tillgång till bil kan tvingas genomföra hämtningen med taxi. Taxichauffören har ingen sekretess eller tystnadsplikt. Det kan påverka och skada utredningen.

Om socialförvaltningen inte vill ombesörja hämtningen finns det, enligt honom, en risk för att det inte blir något förhör. Och då drabbas de utsatta barnen.

– Om misstankarna är korrekta och barnet är utsatt för ett brott av sina föräldrar och det brottet inte blir utrett är barnet den stora förloraren.

Ulla Salmela-Trosell tycker dock inte att frågan om hämtning är kontroversiell och hänvisar till att det redan förekommer att särskilda företrädare hämtar barn till förhör på andra platser i landet.

– De särskilda företrädarna ska avgöra om barnet ska förhöras eller inte. Det finns advokater som menar att man inte kan avgöra det utan att ha träffat barnet, säger hon.

Ulla Salmela-Trosell tror inte att socialförvaltningen i Linköping har haft något ärende där en särskild företrädare har hämtat ett barn till förhör ännu.

– I dag hämtar vi barnen, men det är inte vårt ansvar. En advokat kan aldrig bestämma vad en annan myndighet ska göra. Här finns en lucka i lagen, eftersom den inte reglerar vem som har ansvaret för att hämta barnet till förhör.

Hur kommer hämtningen av barn till förhör ske framöver i Linköping?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget. Det måste avgöras från fall till fall. Om vi känner familjen kan det vara bättre att vi hämtar barnet. Men om barnet eller familjen upplever oss som ett hot är det kanske inte lämpligt att vi hämtar barnet. Då kan det vara den särskilda företrädaren som ska göra det. Det här är en diskussion som får fortsätta både i styrgrupp och arbetsgrupp inom Barnahus.

Kamilla Kvarntorp

Annons
Annons