search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt : miljöbalken (11. uppl. Iustus. 268 s.)

Dahlberg, Mattias: Internationell beskattning (4. uppl. Studentlitteratur, 2014. 487 s.)

Dotevall, Rolf: Samarbete i bolag : om personbolag (3. uppl.  Stockholm : Norstedts juridik. 178 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 184)

Företagsfinansiering:  från sparbanks­lån till derivat / Mats Larsson, red. (2. uppl.  Studentlitteratur, 2014. 208 s.)

Holke, Dan: Medbestämmandelagen : med kommentar / Dan Holke, Erland Olauson (6. uppl. Studentlitteratur, 2014. 461 s.)

Holm, Cyril: F. A. Hayek's critique of legislation (Uppsala : Department of Law, Uppsala University, 2014. 504 s. Diss. Uppsala universitet, 2015)

Höglund, Mats: Handelsbolag : bolagsbildning, vinstfördelning, kapitalvinstbeskattning,  justerad anskaffningsutgift, byte av företagsform, reserveringsmöjligheter (4. uppl. Göteborg : Tholin & Larsson, 2014. 261 s.)

Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. D. 1–2 / Sven-Olof Lodin et al. (15. uppl. Studentlitteratur. 832 s.)

Internasjonale konkurser : med særlig fordypning i bankinsolvens / Hans Fredrik Marthinussen, red. (Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2014. 227 s.)

Iseskog, Tommy: Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv (6. uppl. Norstedts juridik. 253 s.)

Juss, språk og retorikk / Jonas Bakken og Hans Petter Graver, red. (Oslo : Fagbokforlaget, 2013. 223 s.)

Klint, Carl-Oskar: Från min sida skranket (Stockholm : Vulkan, 2014. 154 s.)

Komparativ konstitutionell rätt / red. Anna Jonsson Cornell (2. uppl.  Iustus. 339 s.)

Källström, Kent: Om testamentsförordnande (Norstedts juridik. 126 s.)

Linders, Ann: Beskattningsland : om var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas  (Norstedts juridik. 227 s.)

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved (28. uppl. Norstedts juridik. 633 s.)

Lundin, Stefan: Alkohollagen : kommentarer och rättsfall (Norstedts juridik. 324 s.)

Mellqvist, Mikael: Fordran & skuld / Mikael Mellqvist, Ingemar Persson (10. uppl. Iustus. 311 s.)

Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer / Thomas Eeg, red. (Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2013. 201 s.)

Schiersing, Niels: Reassurance 1 : udvalgte juridiske emner i dansk (og skandinavisk) perspektiv (København : Jurist- og Økonomforbundets forl., 2013. 160 s.)

Stenvik, Are: Patentrett (3. utg. Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2013.  490 s.)

Talks on the Rotterdam Rules / Johan Schelin (editor) (Stockholm : Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transport­rätt, 2014. 141 s.)

Wallgren, Jan: Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare (2. uppl. Norstedts juridik. 183 s.)

Your pocket guide to VAT on digital e-commerce / Alexander Bellheim, Caroline Brown, Fredrik Erneholm, Marcel Jundt, et. al. (Bird & Bird, 2014. 86 s.)

Annons
Annons