search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Europadomstolen avgjorde fler mål

Förra året minskade antalet pågående ärenden i Europadomstolen (ECHR) med 30 procent jämfört med ett år tidigare. Det framgår av domstolens årsredovisning för 2014. I slutet av 2013 väntade 99 900 ärenden på ett avgörande i Europadomstolen. Ett år senare hade antalet sjunkit till 70 000. Utvecklingen är framför allt ett resultat av att domstolen har infört nya arbetsmetoder. Domare och registratur hanterar nu det stora antalet mål som avgörs av en ensamdomare snabbare, vilket gör att domstolen kan fokusera på de mer komplexa målen. Europadomstolen konstaterar samtidigt att vissa utmaningar kvarstår, inte minst när det gäller att komma till rätta med det stora antalet mål som rör frågor där domstolen redan tidigare har konstaterat att Europa­konventionen har kränkts.

Skottar varnas för falska advokatbyråer

Falska advokatbyråer kopierar information från legitima byråers hemsidor i ett försök att bedra potentiella klienter, varnar den skotska advokatorganisationen The Law Society of Scotland. Enligt advokatorganisationen har antalet falska advokatbyråer ökat på senare tid.  De falska byråerna kopierar text och varumärkesprofilering från äkta advokatbyråer. Samtidigt hittar ett växande antal advokater uppgifter om sig själva på falska advokatbyråers hemsidor, byråer där de inte arbetar, rapporterar den skotska dagstidningen The Scotsman.

– Vi har sett en ökning av användningen av uppgifter om advokater på falska advokatbyråers hemsidor den senast tiden. Hemsidorna ser mycket professionella ut och förefaller vara trovärdiga – bortsett från att de använder namn på advokater som inte arbetar där, säger Ian Messer vid The Law Society of Scotland till tidningen The Scotsman.