search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Mentorprogram inspirerar till karriärutveckling

Mentorprogrammet ”Ruben – Mentorskap i grupp” har bidragit till att flera adepter har gått vidare i karriären. Samtidigt har mentorerna fått värdefull kunskap om hur unga jurister ser på karriär och arbetsliv.

Sarah Helaoui, Anna Schildknecht, Madeleine Ankarcrona och Andreas Wallmer deltog som adepter i Rubenprojektet 2012. Det var första gången som projektet riktade sig till både kvinnliga och manliga adepter. Sedan dess har gruppen hållit kontakten och ses regelbundet för att diskutera bland annat karriärfrågor.

– Det är mycket värdefullt att få ta del av andras tankar på ett mer strukturerat och initierat sätt än när man till exempel pratar med sina vänner eller sin respektive. Det är en neutral grupp, varken nära vänner eller kolleger. Vi kan prata extremt öppet och ärligt om karriärfrågor. Att vi dessutom har väldigt trevligt tillsammans är en bonus, säger Sarah Helaoui, som efter avslutad domarbana vid Kammarrätten i Stockholm anställdes som jurist och styrelse­sekreterare på Advokatsamfundet i slutet på förra året.

Sarah Helaoui tycker också att deltagandet i Rubenprojektet har varit ett unikt tillfälle att få träffa mentorer och adepter med många olika juristbakgrunder – till exempel från advokatbyråer, domstolar, åklagare och polisen.

– Det är inspirerande för den som vill utvecklas professionellt eller ta ett nytt steg i karriären, säger hon.

Anna Schildknecht är advokat och har arbetat på advokatfirman Lindahl i snart fem år. Efter mentorprojektet berättade hon på sin arbetsplats att hon ville bredda sig. I dag blir hon utlånad till ett bolag en dag i veckan.

– Där får jag prova rollen som bolagsjurist. Från projektet fick jag med mig att man ska våga ta mer plats och ta sin yrkesroll på större allvar. Jag insåg att jag kunde ställa krav på min arbetsplats och att cheferna hade respekt för det.

Anna Schildknecht inspireras av att vägleda och hjälpa yngre jurister och tycker att hon är bra på att delegera och att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Hon är öppen för att bli chef och som biträdande jurist är delägarskap ett naturligt mål att sträva efter.

– Men delägarskap är inget självändamål. Delägarsystem på advokatbyråer är mytomspunna, det är svårt att veta vad man har att vänta sig av att bli delägare.

Även av den anledningen anser hon att mentorprojektet var värdefullt – en av mentorerna var verksam som delägare på en större advokatbyrå.

– Inom ramen för mentorsprojektet är det lättare att ställa öppna och raka frågor kring till exempel delägarskap än det är på den egna arbetsplatsen. Och att få raka och ärliga svar tillbaka.

När Madeleine Ankarcrona deltog i mentorprojektet arbetade hon på en stor advokatbyrå. Nätverket med adepter och mentorer gav henne stöd att arbeta under de ibland tuffa förhållandena som råder i branschen.

– I nätverket uppmärksammar vi varandras kompetenser. Jag blev varse om mina styrkor och fick stöd av nätverket när jag startade min egen verksamhet, Advokatfirman Ankarcrona. Även om jag tyckte mycket om min förra byrå blev det svårt att kombinera arbetet med familjeliv. I dag arbetar jag med långa klientrelationer och kan planera det löpande arbetet. Att äga sin egen byrå visade sig vara ett lyckokast för mig, säger hon.

Andreas Wallmer som sedan några veckor är biträdande jurist på Nihlmark & Zacharoff advokatbyrå är med i samma nätverk som Sarah, Anna och Madeleine.  Han fick upp ögonen för Rubenprojektet när han var anställd som jurist på Advokatsamfundet. 

– Jag hade haft tjänsten i tre år och började fundera över nästa steg i karriären. Inför varje möte med mentorerna skulle vi tänka igenom ett par frågor, till exempel vad som kännetecknar en bra chef och hur man tänker kring karriär och balans i livet. Det gav mycket i mitt fall.

Att han nyligen har gått vidare i karriären tror han delvis är ett resultat av mentorprogrammet.

– När jag blev tvungen att fundera över mina val fick jag klart för mig att jag ville söka mig till en advokatbyrå. Det känns som ett spännande och omväxlande yrke. Jag har bara arbetat en kort tid ännu, men trivs väldigt bra. Det beror bland annat på att jag vet att det är detta som jag verkligen vill göra.

Maria Wagermark som är föredragande hos Justitiekanslern deltog i Rubenprojektet 2013. Hon har också fortfarande kontakt med såväl mentorer och de andra adepterna i sin grupp. Ambitionen är att de ska fortsätta att ses en gång i halvåret.

– Alla delade från början med sig av sina erfarenheter, misstag, önskemål och drömmar på ett sätt som gjorde att vi redan från start fick ett väldigt fint förtroende för varandra.

Maria Wagermark, som tidigare har varit beredningschef på Högsta domstolen, tyckte att det var inspirerande att ta fram det bästa i sina medarbetare och vill gärna arbeta som chef igen.

David Wahren, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, deltar i Rubenprojektets senaste upplaga under 2014 och 2015.

– Vi diskuterar frågor om ledarskap och vad som utmärker en bra och en dålig  chef. Det är väldigt spännande och värdefullt att höra mentorernas klokskaper och erfarenheter, säger han.

En insikt han kommit till är att det inte är nödvändigt att ha en specifik plan för sin karriär. 

Själv har han arbetat i en ledarskapsroll tidigare, och det är något som han gärna skulle vilja göra igen. 

Mentor vill förmedla möjligheterna

En av mentorerna i projektet är Claes Zettermarck, som har arbetat som advokat i 35 år.

Till adepterna vill han förmedla att det är en möjlighet och roligt att vara med och bestämma.

– Ytterst kan mentorprojektet tjäna som inspiration för att framför­allt yngre kvinnor ska vilja ta ansvar och söka chefspositioner. Det kan uppnås på två sätt – dels genom att de får möjlighet att prata med mentorerna, dels genom att de får möjlighet att prata med varandra och nätverka, säger Claes Zettermarck.

En annan av mentorerna i Rubenprojektet är advokat Stefan Brocker. Hans budskap till adepter med advokatbakgrund är att advokatyrket är ett fantastiskt jobb med stor frihet – om man bara är lite långsiktig och håller ut.

– När man är biträdande jurist kan det vara svårt att se jobbet som fritt. Det kan ta 5–10 år innan du når en besluts- eller arbetsledande ställning. Men när du väl gör det kan du styra över din vardag på ett helt annat sätt än på de flesta andra jobb. Så länge du sköter dina uppdrag och hanterar dina klienter och medarbetare på ett bra sätt kan du i jämförelsevis stor utsträckning själv avgöra varifrån du jobbar och när du är ledig, säger Stefan Brocker.

Genom mentorskapet har han själv fått bättre insikt om arbetsförhållandena i branschen. Krav på så kallad face-time var till exempel något som han inte trodde fanns längre.

– För tio år sedan fanns en företagskultur på många byråer som innebar att man skulle sitta kvar länge på kvällarna oavsett hur mycket man hade att göra. Under samtalen med adepterna har jag förstått att kulturen finns kvar. Att uppmuntra medarbetare till att sitta långa timmar på kontoret bara för att visa arbetsmoral är helt fel.