search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Jag gillar Annes utspel mycket och särskilt hennes kompromisslösa inställning till mänskliga rättigheter”

Advokat Jörgen Durban tillbakavisar den kritik som advokat Rolf Åbjörnson riktat mot Anne Ramberg med anledning av hennes kommentarer om den uppkomna situationen mellan Sverige och Saudiarabien.

Jag har stött på Rolf Åbjörnsson många gånger men uppenbarligen inte tillräckligt nära i tid innan Rolf skrev sin debattartikel i Dagens industri den 19 mars i år med rubriken Rambergs utspel obegripligt. Han skriver nämligen att han inte stött på någon kollega som gillar Anne Rambergs utspel i olika internationella frågor. Jag är en sådan kollega som han inte skulle ha stött på. Jag gillar Annes utspel mycket och särskilt hennes kompromisslösa inställning till mänskliga rättigheter som i debatten om avtalen med Saudiarabien, vilket bland annat kommit till uttryck i en intervju med Anne i Dagens industri den 17 mars i år.

Det är inte Annes så kallade utspel som är obegripliga utan det är några av Rolfs uttalanden i debattartikeln som är obegripliga.

1. Rolf säger att frågan om avtalen inte rör Advokatsamfundet som intresseorganisation. Vi är advokater. Skulle frågor om mänskliga rättigheter inte omfattas av vårt intresse? Frågor om mänskliga rättigheter är en del av den svenska rätts­ordningen. Jag skulle vilja påstå att alla och särskilt advokater har en skyldighet att engagera sig i frågor om mänskliga rättigheter. Det är just undfallenhet som leder till katastrofer, och vi har under vår korta tid på jorden upplevt många.

2. Rolf säger att man måste väga näringslivets intressen mot etiska principer, och skulle man fullt ut hävda moraliska aspekter utan koppling till utfallet så skulle sannolikt det svenska välståndet halveras. Och det säger en före detta riksdagsledamot för Kristdemokraterna, KD, ett parti vars grund torde ligga i det kompromisslösa kärleksbudskapet?

3. Rolf kritiserar Anne för att hon vågar utmana toppskiktet i svenskt näringsliv. Varför får företrädare för näringslivet säga det de säger, om inte toppskiktet i Sveriges advokatsamfund får säga något?

4. Rolf envisas med att betona att Anne Ramberg är Advokatsamfundets chefstjänsteman. Bara för att Anne är generalsekreterare, eller VD som det skulle heta i näringslivet, så är hon inte bara en chefstjänsteman. Hon är framförallt en advokat.

Chefstjänsteman är ett nedlåtande uttryck när det används i förhållande till Anne eller till varje annan advokat. Anne skulle inte utföra sitt uppdrag om hon inte skulle engagera sig i väsentliga frågor, och när hon gör det med stort mod.

Annons
Annons