search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Här är kvinnorna i majoritet

Det är fler kvinnor än män som börjar läsa juridik vid universiteten, och det är fler kvinnor än män som slutför sina juriststudier. Kvinnorna är också hälften eller fler av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten.

Läsåret 2013/2014 var andelen kvinnor som började på juristprogrammet 59 procent. Av dem som tog juristexamen samma läsår var 61 procent kvinnor.

Av Sveriges 5 630 advokater är 29 procent kvinnor. Andelen kvinnor i yrket har ökat snabbt. Den 1 januari 2007 var andelen 20 procent och den 31 december 2011 var den 25 procent. Om man ser till de biträdande jurister som är anställda på advokatbyråerna är kvinnorna i majoritet, och har varit det sedan 2006. Av de 1 849 biträdande juristerna är 58 procent kvinnor.

Av de ordinarie och icke ordinarie domarna i Sveriges domstolar är 57 procent kvinnor. Räknar man bara de ordinarie domarna är andelen kvinnor 49 procent, men av de icke ordinarie domarna är andelen kvinnor 68 procent. Av dem som antogs till domarutbildning 2013 var 66 procent kvinnor.

Också inom Åklagarmyndigheten är kvinnorna i majoritet. Av åklagarna är 59 procent kvinnor.