search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fokus på ledarskapet är det viktiga

– Jag älskar att vara advokat! Det säger Charlotte Forssander, managing partner för Advokatfirman Vinge i Göteborg. Glädjen i yrkesrollen är hennes viktigaste faktor för framgång.

 

Steget till att bli delägare tog Charlotte inte på något komplicerat sätt. När hon hade arbetat något år på Vinge i Göteborg och kände att hon hade siffrorna med sig, sa hon helt enkelt till delägarna att hon gärna skulle vilja bli prövad för delägarskap.

– Jag tänkte att det värsta som kan hända är att de säger nej. Men de sa ja.

Charlotte konstaterar att delägarskapet framför allt präglas av ansvar. Man får ansvar för verksamheten, att se till så att den håller så hög klass att den drar till sig uppdrag, så att byrån kan betala löner till de anställda.

Det bästa med att vara delägare tycker Charlotte är möjligheten att förverkliga sina visioner om hur byrån ska vara.

– Friheten och entreprenörskapet ger mig mycket energi, säger hon.

Konkurrensen i branschen innebär att man måste vara väldigt ”på” och tillgänglig hela tiden. Det är lite av medaljens baksida.

– Men jag tror nog faktiskt inte jag skulle trivas i ett jobb där det inte var så. Fortfarande efter nästan 20 år i yrket blir jag nyfiken när det plingar in ett nytt uppdrag i mejlboxen. 

Älskar att vara advokat

Glädjen i yrkesrollen menar Charlotte är den viktigaste faktorn för att hon har haft framgång i yrket.

– Jag älskar att vara advokat! Det är ett yrke som trycker på alla de rätta knapparna i min personlighet: man får lösa problem, det är kreativt, man driver projekt, man får uttrycka sig i tal och skrift, man får ge god service, säger hon.

Enligt Charlotte Forssanders analys talar det mesta för att fördelningen mellan kvinnor och män bland delägarna kommer att se annorlunda ut om ett par år. På Vinges Göteborgskontor är fem av sex counslar – mellansteget på vägen från biträdande jurist till delägare – kvinnor.

Charlotte tror det viktigaste för att underlätta för kvinnliga advokater att stanna i yrket är att ha en förtroendefull kommunikation kring hur man får ihop livet och advokatrollen.

– Jag har själv alltid haft väldigt bra chefer. Ett gott ledarskap är viktigt. Och goda förebilder, manliga såväl som kvinnliga, säger hon.

Teknikutvecklingen har skapat flexibilitet

Under det senaste decenniet har teknikutvecklingen förändrat mycket för alla advokater, slår Charlotte fast. Detta har stor betydelse för advokater, både män och kvinnor, som också vill ta stort ansvar i sina familjer som föräldrar.

– Teknikutvecklingen gör det möjligt att logga på och logga av på olika ställen, utifrån vad situationen och klientintresset kräver. Detta skapar en positiv flexibilitet som underlättar mycket. Man behöver inte vara bunden till kontoret och skrivbordet på det sätt man var förr, säger Charlotte.

Det som kännetecknar byråer som lyckas behålla yngre kvinnliga advokater är att de har ett gott och empatiskt ledarskap, präglat av transparens och en ärlig kommunikation. Advokatbyråer är – och ska vara – mycket fokuserade på klienten. Men Charlotte tror att om man vill fortsätta attrahera de bästa medarbetarna, måste man också ha ett fokus på ledarskapet. 

Fokusera på möjligheterna

Charlotte Forssander vill ge unga advokater och biträdande jurister som vill bli delägare råden att fokusera på möjligheterna, inte på hindren, och att ta väl hand om sina klienter. Är klienterna nöjda, så blir alla nöjda, menar hon.

– Och insistera på jämställdhet på hemmafronten!

Charlotte har två söner på 8 och 11 år. De bor med henne varannan vecka. Hon tycker det fungerar bra, särskilt nu när barnen är större. Det går fint att hantera mejl och nödvändiga telefonsamtal efter att man har hämtat dem i skolan.

Charlotte ser optimistiskt på framtiden.

– Jag är övertygad om att vi går mot en allt jämnare könsfördelning i delägarleden, säger hon.

Charlotte anser att den viktigaste jämställdhetsfrågan ur ett samhällsperspektiv är att skapa ett jämnare uttag av föräldraledighet mellan män och kvinnor. Det gäller även i advokatbranschen. Hon tror att byråerna kan hjälpa till och uppmuntra till olika flexibla lösningar.

– Ett bra exempel är en advokat hos oss. Han är föräldraledig, men en dag i veckan byter de och hans fru är föräldraledig istället. Det gör det möjligt för honom att komma in och jobba en dag i veckan och fortsätta arbeta i ett par pågående processer och hålla kontakten med verksamheten. Det tror jag är ett väldigt bra recept på hur man kan hålla liv i sitt yrke samtidigt som man är föräldraledig, säger Charlotte. Hon konstaterar att kanske inte alla vill göra det.

– Men i ett konsultyrke, om man vill vara hemma en längre period och inte vill komma alltför långt ifrån sina klienter och verksamheten, är det en mycket bra modell. 

 

Annons
Annons