search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fakta om Facta

*l FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning från 2010 om kontrolluppgifter för skatteändamål.

*l Sveriges regering tecknade ett avtal om FATCA-informationsutbyte med USA den 14 augusti 2014.

*Avtalet innebär att svenska banker och andra finansiella institut måste identifiera och lämna kontrolluppgifter om tillgångar på konton som tillhör privatpersoner och företagare som är skattskyldiga i USA. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket, som överlämnar dem till skattemyndigheten i USA (IRS).

* Reglerna gäller

- Personer bosatta i USA

- Amerikanska medborgare, även dem som har dubbelt medborgarskap

- Personer med uppehålls- och arbetstillstånd i USA (”green card”)

- Företag registrerade i USA

*Den svenska FATCA-lagstiftningen antogs av riksdagen den 18 februari och börjar gälla den 1 april.