search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Engagemang är främsta framgångsfaktorn

Åsa Erlandsson har varit managing partner sedan hon blev delägare. Hon menar att engagemang är det viktigaste för att lyckas i yrket och tycker att delägarskapet på många sätt är ett modus vivendi – ett sätt att leva.

Efter tingstjänstgöringen blev Åsa Erlandsson fiskal i Svea hovrätt och hade ingen tanke på att bli någonting annat än domare. Men när hon som fiskal hamnade i Dalarna tog hon tjänstledigt och började på Setterwalls. När hon kom till advokatbyrån insåg hon direkt att hon hade hamnat rätt.

– Jag hade inte lyssnat inte på min egen magkänsla. Det är viktigt att stanna upp och lyssna till sig själv – inte bara till alla andra!

Åsa märkte snart att advokatbyrån inte var så hierarkisk som hovrätten.

– När vi voterade i hovrätten hade jag nästan per definition fel, för jag var yngst.

Men när Åsa hade varit på byrån i bara några dagar, frågade en delägare henne vad hon tyckte i en viktig fråga – och följde hennes råd. Hon blev först förvånad, men insåg att på byrån är det affärsmässigheten som styr: Rätt råd kan komma varifrån som helst i organisationen.

Åsa har tre barn, 14, 13 och 9 år, som hon har varit hemma med.

– Med första barnet var jag hemma länge, med de andra två lite kortare. Det har förstås gjort att karriären har tagit längre tid. 

Engagemang är en viktig del

Åsa tror att den främsta faktorn för att hon har lyckats är hennes engagemang.

– Jag har alltid varit engagerad i det jag gör. Jag har liksom visat advokatbyrån att jag bryr mig om den och byråns affärer, ända sedan jag började. Att tycka att det är kul och att vara engagerad är två viktiga delar i att lyckas med vilken yrkesbana som helst.

Dessutom har Åsa haft starkt stöd från andra, äldre delägare under hela karriären.

– Jag har alltid haft någon stark person bredvid mig som har puttat mig i rätt riktning.

Det bästa med att vara delägare tycker Åsa är möjligheten att få driva advokatbyrån, och att få vara med och påverka en affär och verksamhet på ett riktigt och reellt sätt. Att få se advokatbyrån utvecklas till att bli lite mer och lite bättre hela tiden.

Men visst, engagemang har en baksida, förklarar Åsa. Hon tycker att det är ett sätt att leva att driva en advokatbyrå. Man kan inte gå hem klockan 17 och säga att dagens arbete är klart. Som delägare – och kanske särskilt som MP eller VD – har man, utöver det självklara ansvaret för att alltid finnas där för klienten närhelst klienten behöver det, ansvar för hela byråns verksamhet, att den i alla delar fungerar och går i rätt riktning. Och saker händer hela tiden.

– Det vill till att man gillar det man gör. Ibland händer svåra, allvarliga, och jobbiga saker. Det kan vara ett ärende som ”brinner till” eller någon verksamhetsfråga som plötsligt blir akut. Och så har man har personal som man ska och vill utveckla och bry sig om. Det handlar helt enkelt inte bara om mig och min affär, utan jag har ansvar för en hel verksamhet tillsammans med andra. 

Utmana hur byrån ser på karriären

Det viktigaste Setterwalls gör för att underlätta för kvinnliga advokater att bli kvar i yrket är egentligen inte konkreta saker som görs, till exempel aktivt deltagande i olika kvinnliga nätverk, ersättning vid föräldraledighet eller tekniska möjligheter för att underlätta ett mobilt och flexibelt arbetssätt, enligt Åsa.

– Utan det handlar om oss, vi som driver företaget, att vi försöker utmana hur vi ser på karriär och kön – att inte göra saker på precis samma sätt som vi alltid har gjort, för då blir det ingen förändring. 

Tydliga och mätbara mål

Två saker kännetecknar byråer som lyckas behålla yngre kvinnliga advokater, enligt Åsa. De vågar tänka och göra annorlunda, vara medvetna om frågan och de vågar utmana sig själva. Och de sätter tydliga och mätbara mål och utvärderar om målen har uppfyllts.

Åsa fick själv ett råd tidigt i karriären:

– Någon sa till mig att har du bestämt dig för att du vill bli delägare, då måste du våga säga det, till dig själv och till andra. När du har gjort det så börjar du agera på ett annat sätt: Du tar för dig och agerar som en som vill bli delägare. Du gör ”rätt saker”. Dessutom, när andra hör det och vet att du går för delägarskap, ja då börjar de behandla dig som en som ska bli delägare. Det gör en enorm skillnad. Visst – du måste våga säga det, med risk för att det inte flyger hela vägen. Men det gamla talesättet stämmer ju: friskt vågat, hälften vunnet.

Setterwalls arbetar just nu med en ny jämställdhetsplan. Byrån kommer där att sätta konkreta mål för hur stor andel av de nya delägarna under affärsplaneperioden som ska vara kvinnor.

– Vi har ambitiösa mål. Vi utmanar oss i målsättningen men jag har inga tvivel om att vi framåt kommer att se en ordentligt ökad andel kvinnor i delägarantagningarna. 

Tappa kvinnorna är en affärsrisk

Åsa understryker att frågan om kvinnor i advokatyrket är uppe till diskussion därför att den är strategiskt viktig. Det handlar om affärsrisk. Tappar byråerna kvinnor, tappar de kompetens. Kvinnliga jurister är en stor del av den bästa kompetensen.

 – Frågar du mig så är det tveklöst så att den byrå som inte jobbar aktivt med att kunna både attrahera och behålla kvinnlig komptens, riskerar att snart inte kunna leverera det våra klienter vill ha: förstklassig juridisk rådgivning.

När det gäller framtiden tror Åsa att vi kommer se allt fler kvinnliga delägare. Men det kommer ta sin tid.

– Jag önskar att jag kunde säga ”Ge det här två år, så är allt fixat”, men så är det ju inte. Inte i resten av samhället och inte i advokatbranschen. Men i grund och botten är jag optimistisk – jag tror verkligen på förändring. Kanske för att jag faktiskt ser den. Inte minst i de yngre kollegor jag har runt omkring mig. Ambitiösa och orädda biträdande jurister och yngre delägarkollegor – kvinnliga såväl som manliga – som ser hur viktig frågan är och som kräver och vill arbeta för förändring.