search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Att driva fram förändringar är det mest givande

Maria-Pia Hope är managing partner på Advokatfirman Vinge. Hon tycker att utvecklingen för kvinnliga advokater är på rätt väg och ser optimistiskt på framtiden.

Efter att ha bott i London i mer än tio år bestämde sig Maria-Pia och hennes man som är från Skottland och tillika advokat att flytta till Stockholm 2006. Det var ett medvetet val. Livet i London innebär en helt annan utmaning än att bo i Skandinavien.

– Förutsättningarna för att vara engagerad förälder och samtidigt ha en karriär är väldigt mycket bättre i Sverige än i Storbritannien, säger Maria-Pia och tillägger:

– Det är ett val som vi inte har ångrat. Det är mycket som gör livet lättare här. Alltifrån en väl fungerande barnomsorg till att Stockholm är en mindre stad och att det helt enkelt är enklare att bo här. Dessutom är det djupt rotat i hela samhället att familj är något man ofta har – det är inte något man behöver hymla med. 

Samverkande faktorer

Maria-Pia ser fler olika bidragande orsaker som gjort att hon har kunnat nå sin position. Förebilder har spelat en stor roll.

– Vi har länge haft kvinnliga delägare på Vinge, till exempel Elisabet Fura, Karin Grauers och Karin Ulberstad. Det var viktigt att det gick att se starka kvinnliga delägare som också hade olika personligheter, förtydligar hon.

En annan viktig del har varit ett gott stöd från såväl manliga som jämnåriga kvinnliga delägarkolleger. Även hur hon och hennes man organiserat familjelivet har bidragit.

– Det är en förutsättning att båda parter är ense om hur man ska få livet med två karriärer att fungera. Det handlar ytterst om den berömda diskussionen vid köksbordet. Den tror jag verkligen på och den måste man ha, säger hon och tillägger att hushållsnära tjänster har varit mycket betydelsefulla för familjen. På det området har de präglats av kulturen i London där det är fullt accepterat med den typen av tjänster, till exempel barnflicka.

Det faktum att man i dag jämfört med för tio år sedan är betydligt mindre låst vid kontoret har också spelat in.

– Det skapar en flexibilitet som ökar ju mer senior man blir. Sen är det förstås viktigt att man är en närvarande och tillgänglig chef, och tydlig mot sitt team med hur man arbetar.

Den ökade flexibiliteten har hon utnyttjat genom att ofta gå hem i tid för att umgås med familjen även i veckorna. Har det behövts har hon kunnat arbeta senare på kvällen. 

Delägarskapet

För Maria-Pia var det ett mål att bli delägare.

– Jag tyckte att inte minst variationen över tid gjorde det intressant att arbeta på advokatbyrå och kände att det var en karriär som lockade även långsiktigt.

Hon var tydlig med sin ambition mot byrån och när frågan väl kom tvekade hon inte. Och det har hon inte ångrat.

– Förutom att det självklart är roligt att praktisera juridik på hög nivå är det stimulerande att vara med och driva företag. Engagemanget för företaget blir kanske ännu större när man faktiskt äger en del av det, säger Maria-Pia som också noterar att delägarskapet innebär ett stort ansvar: att se till att många hundra anställda jurister har arbete, att byrån har ett bra inflöde med uppdrag och att klienterna är nöjda. I den roll som hon har nu är ansvaret ännu mer accentuerat.

– På en stor byrå är man samtidigt aldrig ensam i detta och det är förstås en styrka, konstaterar hon. 

Inte längre genusfråga

Bland de egna yngre advokaterna som blivit delägare på Vinge under de senaste tre åren är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnliga delägare är 18 procent.

– Det är inte tillräckligt men det går i rätt riktning, kommenterar Maria-Pia som tror att förebilder och att existerande kvinnliga delägare tar plats kan bidra till att siffran ökar. Byrån arbetar också med att kvinnliga biträdande jurister ska bli mer än ”duktiga flickor”; man har sett att de som klarar sig bäst är de som vågar ta risker och gå utanför ramen, och att ett medvetet och skräddarsytt ledarskap är en viktig del i detta. Maria-Pia menar samtidigt att grundinställningen på Vinge är att man inte ser frågan om förutsättningarna för delägarskap som en genusfråga.

– Snarare är det en fråga om hur man kan förbättra möjligheterna för såväl kvinnor som män att kombinera karriär med familj och andra intressen utanför jobbet över tid. Det är viktigt för oss att vi är en hållbar arbetsplats för alla våra anställda, säger Maria-Pia och berättar att man på Vinge bland annat arbetar med att utveckla byråns ledarskap och åstadkomma en bra resursfördelning.

När det gäller debatten om manliga strukturer konstaterar hon att en markant förändring till det bättre ägt rum under hennes 19 år på Vinge.

– I dag är 40 procent av styrelsen i Stockholm kvinnor och 83 procent av Vinges kontorsöverskridande koncernledning. Vi har ”rainmakers” som är kvinnor och kvinnor som leder viktiga arbetsgrupper och satsningar. Detta är kvinnor som är framgångsrika och bidrar till vår affär på ett högst påtagligt sätt, säger Maria-Pia bestämt. 

Några råd

Maria-Pia understryker att det är bra att vara tydlig med sina önskemål om man har delägarambitioner och att sätta sig in i vad arbetet innebär och vilka krav som ställs. Att skapa ett internt och externt nätverk är också en viktig del. Internt eftersom ett sådant ger stöd i utvecklingen som delägare, externt eftersom man som delägare är entreprenör som ska bidra till att generera uppdrag för byrån. Maria-Pia berättar att hon då och då möter unga kvinnor som har svårt att bestämma sig för om de vill bli delägare.

– Mitt råd brukar vara att fundera på var man vill vara om fem, tio, femton år. Det är inte alldeles enkelt för den som lämnat advokatbanan att ta sig in igen. Man bör tänka igenom vad som är positivt med advokatyrket, säger hon och fortsätter:

– Det är värt att komma ihåg att det finns många olika karriärer inom advokatkarriären. Utan att lämna yrket kan man ofta växla mellan olika typer av branscher och klienter, ibland mellan olika verksamhetsområden. Dessutom finns det på alla advokatbyråer stora mängder verksamhetsrelaterade frågor man kan engagera sig i – saker kan alltid förbättras. Att vara med och driva fram förändring är det som jag själv har tyckt har varit bland det mest roliga och givande med jobbet. 

Framtiden

På fem–tio års sikt är Maria-Pia övertygad om att andelen kvinnliga delägare på de stora affärsjuridiska byråerna kommer att öka väsentligt.

– Alla stora byråer arbetar intensivt med frågan och det finns ett bra tänk hos samtliga. Det kommer definitivt att se mer jämställt ut i delägarleden, säger Maria-Pia och tillägger att hon ibland tycker att affärsjuristerna tar på sig tagelskjortan för snabbt och hemfaller åt en ensidig och negativ beskrivning av tillståndet i yrkeskåren.

– Det finns en stor medvetenhet kring problematiken och vi gör trots allt mycket.