search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Arbetsglädje – en nyckel till framgång

Arbetsglädje, nyfikenhet och delat ansvar för hem och familj är viktigt för den som vill lyckas som advokat, enligt advokat Anna Sundberg.

Efter 15 år på advokatbyrån White & Case med företagsförvärv som huvudsyssla lämnade Anna Sundberg år 2012 rollen som byråns vice vd och advokatyrket. Då flyttade hon med familjen –  sambo och två barn som då var 13 och 15 år – från Lidingö till Nyköping för något som hon kallar ett sidoäventyr. Äventyret varade i drygt två år och innebar att vara vd för familjeföretaget TNF Inexa Holding, en internationell koncern som tillverkar och säljer industri- och konsumentprodukter. Men saknaden efter advokatyrket blev för stor. I september förra året återvände Anna Sundberg till branschen – då som delägare för Kompass Advokat.

–  Jag trivs jättebra med att vara konsult och jobba i projekt. Det är roligt att få parter att komma överens, att kunna lösa de problem som uppstår. När man sitter på varsin sida av ett bord och en part vill köpa och den andra sälja finns det massor av saker som man måste komma överens om. Jag tycker att det är otroligt roligt att ”få ihop det”. Det är som ett stort pussel. Det är inte juridiken i sig som jag tycker är roligast, utan att använda juridiken för att åstadkomma resultat. Och det saknade jag.

När beslutet att flytta tillbaka till Stockholm var fattat var Anna Sundbergs första tanke att starta egen advokatverksamhet. Hon kontaktade därför Anna Lööv, som grundade Kompass och även är en före detta kollega från White & Case, för att diskutera sin företagsidé.

– Hon frågade om jag ville jobba i Kompass verksamhet i stället. Det var inte alls planerat, men jag blev jätteglad för det erbjudandet.

Anna Sundberg tycker att det är en stor fördel att vara delägare jämfört med att vara anställd.

– Det lilla som går att styra vad gäller arbetstid har man större inverkan på om man är delägare, eftersom det är jag som delägare som exempelvis bokar möten med klienter och kommer överens om tidpunkter för leverans av olika dokument.

Delägarna har samtidigt ett ansvar för att det kommer in ärenden som inte anställda har.

– Om man är delägare har man ett ekonomiskt ansvar på axlarna.

Anna Sundberg lyfter fram flera faktorer som ligger bakom hennes yrkesmässiga framgångar. Hon har bland annat representerat ledande riskkapitalfonder och industriella klienter i samband med ett stort antal svenska och internationella företagsöverlåtelser och omstruktureringar. Att hon och hennes sambo delar lika på ansvaret för hemmet och familjen har varit en förutsättning för att klara av arbetet som advokat.

– Jag har valt att jobba med företagsförvärv. I vissa kritiska skeden i de projekten är det full fart och man kan inte kontrollera sin arbetstid. Sitter man i en förhandling klockan 16, kan man inte bara resa sig och gå för att hämta sina barn på dagis. I första hand har min sambo hjälpt till när planen inte har fungerat. Men vi har också fått hjälp av våra föräldrar som bor på nära håll och vi har ett bra kontaktnät i övrigt. 

Viktigt att ha roligt

Men ännu viktigare för att lyckas är att tycka att det man gör är roligt, betonar Anna Sundberg.

– Periodvis är det väldigt hög arbetsbelastning och det är påfrestande att inte kunna styra över sin arbetstid. Men efter att man har haft jättemycket att göra kan det komma en lugnare period. Man måste hitta ett sätt att leva i den berg-och-dalbanan. Tycker man att det är roligt och kan leva med de påfrestningar som följer med yrket är det ett fantastiskt jobb.

Att vara nyfiken och vilja sätta sig in i komplexa mål är också viktigt för att nå framgång som advokat, enligt Anna Sundberg.

Kompass är en ovanlig advokatbyrå, eftersom tre av fem delägare är kvinnor.

– Den stora skillnaden på Kompass jämfört med många andra byråer är att vi delägare har kommit överens om att balansen är en jätteviktig fråga för oss.

Anna Sundberg tror inte att det finns någon koppling mellan det vinstdelningssystem som används och andelen kvinnliga delägare.

– Vi har ett vinstdelningssystem där man drar in en del till sig själv och en del till en pott som vi delar lika. Det kanske inte är standard i branschen, men jag tror inte att det finns någon koppling till andelen kvinnliga delägare.

På fem–tio års sikt tror hon att andelen kvinnliga delägare kommer att öka. En anledning är att fler tjejer än killar läser juridik på universitetet och att de dessutom har bättre betyg. Flera byråer arbetar även aktivt för att öka antalet kvinnliga delägare.

– Och i takt med att de unga männen tar ut mer av föräldraledigheten och delar lika på ansvaret i hemmet blir det ingen skillnad för arbetsgivaren på att anställa en man eller en kvinna. Sakta men säkert sker en förändring, även om det går otroligt långsamt.

Sammantaget har hon en ljus syn på framtiden när det gäller kvinnligt delägarskap.

– Jag är född optimist. Och att man pratar om frågan är en bra början.

Annons
Annons