search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ansvar och inflytande

Ansvar och inflytande går hand i hand. Det skapar i sin tur ett stort engagemang. Det anser Lena Frånstedt Lofalk, delägare på Nord & Co Advokatbyrå, och Advokatsamfundets disciplinnämnds ordförande.

I oktober 2009 startade Lena tillsammans med fyra kolleger Nord & Co Advokatbyrå. I dag arbetar totalt 30 personer på byrån. Hon tycker att advokatyrket får ytterligare en dimension som delägare och kan varmt rekommendera unga jurister att satsa på att bli delägare.

– Arbetet blir ännu roligare när man blir delägare. Det behöver inte alltid vara så bråttom att bli delägare, det kan finnas perioder i livet då det passar mindre bra. Men på de flesta byråer är det för närvarande svårt att stanna kvar om man inte så småningom blir delägare, säger Lena. För att bli delägare behöver man förstås vara en duktig jurist, men man behöver också vara bra på ackvisition, det vill säga att både skaffa nya klienter och kunna behålla befintliga klienter.

Lena trivs mycket bra i rollen som delägare. Det bästa med att vara delägare är att få ta ansvar för verksamheten och att på det sättet också få inflytande.

– Ansvar och inflytande går hand i hand. Det skapar i sin tur ett väldigt engagemang, säger hon men tillägger att ibland kan ansvaret kännas tungt eftersom man som delägare är ytterst ansvarig för verksamheten och för de anställda. 

Framgångsfaktorer

Lena menar att det finns flera faktorer som bidragit till att hon kunnat nå långt i sin advokatgärning. En viktig faktor var att ha hjälp hemma. Lena är i dag ensamstående med två barn, som i dag är 18 och 20 år. Hon fick barnen när hon var delägare. Hon och hennes dåvarande man hade barnflicka från att barnen var små till dess de var i tonåren. Inte i första hand för att barnflickan skulle ta hand om barnen så att föräldrarna skulle kunna arbeta, utan framförallt för att ta hand om olika sysslor i hemmet så att Lena och hennes man kunde ägna sig åt barnen när de kom hem. Men en oerhört skön avlastning var att barnflickan hämtade på dagis så att barnen inte behövde vara kvar längre än de själva ville.

– I stället kunde vi vara med barnen, laga mat och äta tillsammans och sedan lägga dem. Att ha hjälp hemma har varit helt avgörande, berättar Lena som understryker att flexibilitet är ett nyckelord i detta sammanhang. Flexibilitet från advokatbyråns sida gentemot anställda med småbarn är viktigt. Att man under en period kan få arbeta lite mindre och/eller arbeta hemifrån. Men också flexibilitet från den anställde. Går man hem lite tidigare för att vara med barnen kan man ofta få lova att sätta sig och göra klart arbetet senare på kvällen.

En annan betydelsefull faktor är att välja rätt chef. Det gäller att arbeta med rätt personer som stöttar och tror på dig och som vet att du gör ditt arbete även om du går hem för att vara med dina barn.

– Man pratar ofta om vilken byrå eller vilket företag som är bäst eller roligast att arbeta på, men det absolut viktigaste är chefen, cheferna, de personer man arbetar med, slår Lena fast.

Ytterligare en viktig omständighet är att man samtalar hemma om hur man ska dela på ansvaret när man har två karriärer i familjen. Man måste också se till att ordna det praktiskt för sig, att man fixar hjälpmedel, så att man kan arbeta utifrån, hemifrån eller på resa. I dag är det en självklarhet men det var det inte på samma sätt när Lena var småbarnsförälder.

– Att jag kunde arbeta hemifrån var nog det som gjorde att jag fortfarande har en karriär i dag. Jag arbetade rätt så mycket även när jag var föräldraledig. Jag var delägare och det gick inte att gå hem ett helt år för att sedan komma tillbaka. Gjorde man det så hade man inte några klienter kvar. Men jag kunde arbeta hemifrån eftersom jag hade ordnat det så.

Lena har aldrig upplevt sig som missgynnad eller att det har varit nackdelar att vara kvinna. Ofta har hon sett att saker som hon har råkat ut för har även hennes jämnåriga manliga arbetskamrater drabbats av.

– Jag tror att man är för snabb att säga att det här drabbas jag av för att jag är kvinna. Det är rätt så bra att ha manliga vänner på ungefär samma nivå för då kan man diskutera och ha ett utbyte. Av det har jag lärt mig att de drabbas av precis samma saker. Att det kan vara äldre personer som försöker sätta sig på yngre eller att det kan vara svårt att bli delägare etcetera, säger Lena. 

Optimist

På Nord & Co är fyra av tretton delägare kvinnor. På fem–tio års sikt är Lena optimistisk när det gäller hur andelen kvinnliga delägare på advokatbyråerna kommer att utvecklas.

– Advokatyrket passar kvinnor väldigt bra. Kvinnor är ofta mycket duktiga jurister. Vi kan ju se det på att de får de högsta betygen från universiteten och att de gör väldigt bra ifrån sig i domstolarna när de sitter ting. Så kvinnor har alla förutsättningar att bli duktiga advokater, säger Lena som ändå inte vill att allt ska framstå som rosenrött:

– Det är ett tufft jobb. Men det gäller alla jobb som är kvalificerade, vare sig det handlar om advokatbyråer, företag eller myndigheter. För att komma upp i chefsnivå krävs engagemang och en ordentlig arbetsinsats och det kräver en hel del.

Det som kännetecknar byråer som framgångsrikt lyckas behålla yngre kvinnliga advokater är att de ger möjlighet till flexibilitet och att de litar på sin medarbetare, anser Lena. Flexibiliteten måste dock vara ömsesidig. Byrån ger friheten till den anställde och den anställde i sin tur måste ta ansvar. Med ett sådant ömsesidigt förtroende har man stora möjligheter att kombinera arbetet med ett bra familjeliv, även om man inte kan förvänta sig att ha det varenda dag.

– Det går inte att komma ifrån att advokatyrket är ett serviceyrke och att tillgänglighet är en konkurrensfördel. Det innebär att man inte kan bestämma att man alltid ska hämta på dagis två dagar varje vecka. Därför måste man ha en backup som kan ställa upp när det behövs. Många gånger arbetar man under hög tidspress eller sitter i möten som tar längre tid än vad man kunnat ana och planera för.

Annons
Annons