search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polisen får inte lyssna på inspelade samtal

Högsta domstolen i Norge (Høyesterett) har beslutat att polisen inte får banda telefonsamtal mellan advokater och klienter. De bandade samtal som finns ska nu raderas.

Det var advokat John Christian Elden som överklagade den norska hovrättens (lagmannsrettens) beslut, enligt vilket det var tillåtet för polisen att lyssna på inspelade samtal mellan en misstänkt i ett brottmål och dennes advokat. Nu har högsta domstolen beslutat att polisen ska radera samtalen mellan den misstänkte och advokaten utan att lyssna på banden.

– Det är bra att högsta domstolen har fastslagit att polisen inte får snoka i telefonsamtal med advokater. Det är uppseendeväckande att polisen har trott att det har varit fritt fram tills nu, säger John Christian Elden till den norska dagstidningen Dagbladet.

Enligt Elden ska alla inspelade samtal mellan advokater och misstänkte nu antingen omedelbart raderas av polisen eller vidarebefordras till en domare för bedömning av om det handlar om ett klientsamtal. Klientsamtal ska domaren radera.

– Det är ett viktigt klargörande från högsta domstolen att den praxis polisen har följt strider mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna, säger John Christian Elden.