search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

PWC-domen är en viktig markering mot Skatteverkets argument

Strax före jul kom kammarrättens dom i det omtalade PWC-målet. Advokat Claes Zettermarck, som varit ombud och rådgivare åt PWC, kunde glädjas åt att domstolen gick helt på hans klients linje i detta även för advokatbranschen så viktiga mål.

Kammarrätten i Stockholm meddelade sin dom i tvisten mellan revisionsfirman PWC och Skatteverket den 22 december förra året. Precis som förvaltningsrätten underkände kammarrätten Skatteverkets modell för att räkna ut ett fiktivt marknadsvärde på delägarnas aktier i företaget. PWC behöver därmed inte betala arbetsgivaravgift på avgiftspliktiga förmåner, som Skatteverket hävdat. Skatteverkets ståndpunkt innebar också att delägarna skulle förmånsbeskattas.

Vad innebär domen?

– Hela målet handlar om hur man ska värdera aktier i partnerägda bolag, som PWC och advokatbyråer. Parterna var överens om att man skulle utgå från marknadsvärdet. Men frågan var hur man skulle se på de speciella förpliktelser som följer av att äga aktier i ett sådant bolag, som att man inte kan överlåta aktierna, att delägare ska ställa hela sin arbetstid till förfogande och att hela eller nästan hela resultatet delas ut varje år.

– Domen har stor betydelse för alla partnerägda företag. Om Skatteverket hade vunnit hade vi kunnat vänta en hel rad processer mot till exempel advokatbyråer. Så det här är en principiellt viktig dom för alla som äger aktier i sådana bolag och en viktig markering från domstolarnas sida om att Skatteverkets argumentation inte håller.

Är domen slutgiltig?

– Det verkar så. Om man ska tro vad Skatteverket säger på nätet så kommer de inte att överklaga, och det verkar som att de lägger ner de andra utredningar som pågår mot liknande företag.

Hur har det varit att processa med Skatteverket som motpart?

– För att sammanfatta det: Skatte­verkets argumentation och processföring imponerade inte på mig. Uppenbarligen imponerade argumentationen inte heller på någon av domstolarna.

Advokatbyråer och revisionsbyråer har samma ägarmodell. Men hur lika är de olika verksamheterna annars?

– Det finns flera likheter, som att både advokater och revisorer är verksamma som konsulter på en konkurrensutsatt marknad, att båda är ägarstyrda och inte styrs av externa ägare. En skillnad är storleken. PWC Sverige har 3 600 medarbetare, vilket är betydligt fler än även de största advokatbyråerna i Sverige.

Målet handlar ju i grunden om den speciella ägarmodell som både advokater och revisorer tillämpar. Vad tror du, har det partnerägda företaget framtiden för sig?

– Ja, jag tror att den håller. Den har många fördelar och den har funnits under lång tid. Sedan kan den förstås styras i sank av lagstiftaren. Fördelarna är att delägarna känner ett starkt engagemang i det dagliga arbetet. Delägarna satsar all sin arbetstid och sin kraft på företaget. Dessutom blir det som regel korta beslutsvägar i partner­ägda företag.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701–702-14

Annons
Annons