search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn (2. utg. Svensk byggtjänst. 124 s.)

Axberger, Hans-Gunnar: JO – i riksdagens tjänst (Visby : eddy.se. 132 s.)

Bergo, Knut: Børs- og verdipapirrett (4. utg. Oslo : Cappelen Damm akademisk. 380 s.)

Blandade fång : en vänbok till Magnus Carlsson / redaktionskommitté: Olle Stenman et al. (Visby : eddy.se. 411 s.)

Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen (9. uppl. Norstedts juridik, 2015. 255 s.)

Contman, Ulf: Avtalslagen : i praktisk tillämpning (Katrineholm : Lamanica logistikservice. Ca 100 s.)

Contman, Ulf: Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 (Katrineholm : Lamanica logistikservice. Ca 180 s.)

Erneholm, Fredrik: Your pocket guide to VAT in Sweden (Stockholm : Bird & Bird. 84 s.)

Festskrift till Catharina Calleman : i rättens utkanter / red. Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander (Iustus. 462 s.)

Gullberg, Hans: Arbetsmiljölagen : kommentarer och författningar / Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist (17. uppl. Norstedts juridik. 525 s.)

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt 2 : kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal / Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson (6. uppl. Norstedts juridik, 2015. 370 s.)

Insolvensrättsligt forum 2009 / redaktör: Mikael Möller (Iustus. 178 s.)

Kalbro, Thomas: Markexploatering / Thomas Kalbro, Eidar Lindgren (5. uppl. Norstedts juridik, 2015. 191 s.)

Millqvist, Göran: Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom (7. uppl. Norstedts juridik, 2015. 251 s.)

Nerep, Erik: Marknad & myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv / Erik Nerep, Wiweka Warnling-Nerep (3. uppl. Norstedts juridik. 154 s.)

The Nordic corporate governance model / Per Lekvall, ed. (Stockholm : SNS, 2014. 284 s.)

Regeringsformen 40 år : 1974-2014 / redaktör: Karin Åhman (Iustus. 241 s. De lege)

Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt (5. uppl. Norstedts juridik, 2015. 437 s.)

Shipping & environment : a legal perspective / Johan Schelin (Stockholm : Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, 2014. 122 s.)

Tritton, Guy: Tritton on intellectual property in Europe / Richard Davis, Ben Longstaff, Ashley Roughton, Tom St Quintin, Guy Tritton (4. ed. London : Sweet & Maxwell. 2027 s.)

Visser, Derk: The annotated European Patent Convention : updated till 15-11-2014 (22. ed. Veldhoven : Tel. 936 s.)

Annons
Annons
Annons