search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vägen tillbaka från cancern

Advokatsekreteraren Gunilla Nilsson drabbades av cancer. Tack vare att hon kunde få rehabiliteringsstöd underlättades hennes väg tillbaka till livet.

Gunilla Nilsson arbetade under många år som advokatsekreterare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Malmö och Helsingborg. Efter att ha gått i pension 2008 drabbades hon våren 2013 av bröstcancer. En tuff behandling som innebar både cellgiftsbehandling och kirurg­ingrepp avslutades under senhösten samma år.

– När allt avslutades kände jag mig lite vilsen och utlämnad, berättar Gunilla.

Hon sökte då till ett rehabiliteringshem på egen hand, men eftersom det då saknades avtal med Region Skåne skulle hon vara tvungen att betala vistelsen själv. Hon ansökte då om att få delta i ett rehabiliteringsprogram via CancerRehabFonden. Gunilla beviljades stöd för en rehabvistelse och kunde i februari tillbringa tid där.

– Det var fantastiskt att vistas där eftersom jag fick träffa andra som drabbats av cancer. Det var befriande att träffa andra i samma situation, veta att man inte är ensam och kunna prata om de känslor som jag hade. Dessutom fick jag hjälp med massor med värdefull information, säger hon och tillägger att vistelsen på rehabcentret fungerade som en viktig del i hennes nyorientering i livet.

Fakta

CancerRehabFonden finns till för att sjukvårdens resurser för cancerrehabilitering inte är tillräckliga.

Organisationens mål är att alla som drabbats av cancer ska kunna få rehabilitering.

Fonden som har ett 90-konto är Sveriges enda ideella organisation som enbart arbetar med rehabilitering för cancerdrabbade.

Organisationen får inga bidrag från kommun, stat eller landsting, utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Annons
Annons