search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utesluten advokat fortsätter kampen för mänskliga rättigheter

Pavel Sapelka uteslöts ur det belarusiska (vitryska) advokatsamfundet sedan han försvarat regimkritiker efter presidentvalet 2010. I november förra året besökte han Sverige för att berätta om situationen för advokater i Belarus (Vitryssland).

Efter att ha arbetat som affärsjurist i några år blev Pavel Sapelka advokat 1995. Han började tidigt försvara oppositionella och politiska fångar.

– Somliga har kallat mig oppositionens advokat. Men jag tillhör inte oppositionen. Jag försöker hålla mig så långt ifrån politiken som möjligt. Jag har däremot alltid reagerat mot brott mot de mänskliga rättigheterna, säger han när vi träffar honom på Arlanda efter ett kort besök i Sverige i samband med MR-dagarna i Umeå.

Efter det belarusiska presidentvalet i december 2010 deltog tiotusentals människor i en fredlig demonstration i protest mot det uppgjorda valresultatet. Flertalet presidentkandidater och ledare för andra oppositionella rörelser greps efter demonstrationen och anklagades bland annat för att ha deltagit i och anordnat ett massupplopp.

Bland de gripna fanns den före detta presidentkandidaten och en av president Aljaksandr Lukasjenkas huvudmotståndare Andrej Sannikaŭ. Pavel Sapelka åtog sig att försvara honom och ytterligare två regimkritiker, Paval Sevjarynets och Zmitser Dasjkevitj. Pavel Sapelka berättar att belarusiska myndigheter omgående började försvåra arbetet för de advokater som företrädde de gripna.

– Det största problemet var att man som försvarare inte fick träffa sina klienter i enrum i häktet. Säkerhetstjänsten KGB hävdade att det inte fanns tillräckligt med plats.

Han fick inte heller ta del av viktiga handlingar som rörde hans klienter och informerades inte om klienterna flyttades från ett häkte till ett annat.

Pavel Sapelka vände sig då till såväl nationella som internationella medier och påtalade att han inte fick träffa sina klienter, vilket han har rätt till enligt belarusisk lagstiftning. Samtidigt slog han larm om att Andrej Sannikaŭ inte fick den läkarvård som han behövde.

I mars 2011 uteslöts Pavel Sapelka, enligt honom själv på uppmaning av justitiedepartementet, ur det belarusiska advokatsamfundet. Han anklagades för att genom sina uttalanden ha brutit mot det yppandeförbud som han belagts med i samband med rättsprocessen mot Andrej Sannikaŭ. Flera bedömare var dock eniga om att Sapelka omöjligen kunde ha brutit mot yppandeförbudet då detta handlar om uppgifter som kommer fram i samband med en brottsutredning.

En månad tidigare hade fyra av Sapelkas kolleger gått samma öde till mötes så uteslutningen kom inte oväntat.

– Det finns ingen logik i hur myndigheterna har agerat sedan valet i december 2010 och inga metoder för att hålla mig borta från yrket kunde förvåna mig.

Sapelka fortsätter dock att arbeta med människorättsfrågor, nu som jurist vid människorättscentret Vjasna, där han hjälper dem som drabbats av regimens politik och deras familjer.

– Jag kan inte själv företräda en klient i domstol, men jag kan skriva och föreslå hur de till exempel ska hantera ett överklagande.

Han tror att det belarusiska advokatsamfundets förhoppning var att det skulle få arbeta mer självständigt om det var lojalt med justitiedepartementet och genomförde de uteslutningar som departementet ville. Men resultatet har blivit det motsatta.

– Ett stort problem med det belarusiska rättssystemet är att advokatkåren inte är självständig i förhållande till den verkställande makten. Justitieministeriet har, efter att en ny lag antogs efter valet 2010, rätt att granska alla advokater och deras verksamhet. Departementet har till exempel rätt att ta del av dokument som omfattas av advokatsekretess.

Ett annat problem som Pavel Sapelka lyfter fram är att den kommitté som antar nya advokater nu i huvudsak består av tjänstemän från justitiedepartementet, domare och åklagare. Tidigare fattades besluten av andra advokater i advokatsamfundet.

Genom att frånta Sapelka och flera av hans kolleger advokatlegitimationen upplever Sapelka att regimen har lyckas med att tysta en hel kår.

– Advokaterna har blivit rädda för att uttrycka sina åsikter. Nu får folk bara höra den officiella versionen av vad som har hänt i olika mål.

Det dystra läget till trots ser Pavel Sapelka ändå med visst hopp på framtiden.

– Förtrycket har ändå minskat jämfört med hur det var under Sovjettiden. Och det är mindre än på Kuba. I Belarus får man fortfarande tänka vad man vill. Samtidigt är det svårt att vara optimistisk och tro på en snabb förbättring. Men jag hoppas att det blir under min livstid.

Sapelka fick CCBE:s människorättspris

I slutet av 2012 tilldelades Pavel Sapelka Rådets för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) årliga människorättspris. CCBE, som representerar cirka en miljon advokater, vill med priset uppmärksamma insatser av en advokat eller advokatorganisation som har hedrat advokatyrket genom stora uppoffringar och ett stort engagemang för mänskliga rättigheter. Sapelka har förutom att försvara politiska fångar och oppositionella även arbetat aktivt för att dödsstraffet ska avskaffas i Belarus.

– Priset var ett stort stöd och erkännande av mitt arbete. Det visar att andra advokater tror på det jag gör, säger Pavel Sapelka.

Appell från elva EU-ministrar

Samma dag som Pavel Sapelka uteslöts ur det belarusiska advokatsamfundet uppmanade Sveriges dåvarande justitieminister Beatrice Ask tillsammans med tio europeiska kolleger den belarusiska regeringen att återlämna de advokatlegitimationer som dragits in. Ministrarna tolkade uteslutningarna ur advokatsamfundet som att den belarusiska regeringen medvetet försökte förhindra rättvisa rättegångar.

Annons
Annons