search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skarp kritik från FN

Sverige får återigen kritik av FN:s kommitté mot tortyr. De långa häktningstiderna i Sverige är ett problem som kritiseras hårt.

I december fick Sverige allvarlig kritik av FN:s tortyrkommitté i en rapport. Framför allt klandrades behandling av häktade barn, isolering i ungdomshäkten, brutalt polisvåld och outredda hatbrott i Sverige.

Rapporten väckte stor medial uppmärksamhet. Anne Ramberg kritiserade de långa häktningstiderna i Ekot i Sveriges Radio då hon och riksåklagare Anders Perklev diskuterade häktningstiderna och att hälften av dem som sitter häktade i Sverige har kraftiga begränsningar när det gäller vilken kontakt de får ha med andra människor.

Ramberg medverkade även i SVT och betonade då att det krävs både tydligare lagar och en förändring av rättsväsendets inställning till häktningar.

– Sverige har fått allvarlig kritik i tre hänseenden: långa häktningstider, omfattande restriktioner och att barn sitter häktade. Vi, och våra nordiska grannländer, har en bra rättssäkerhet, men de här områdena behöver vi definitivt bli bättre på, sa Ramberg.

Anders Perklev sa i Sveriges Radio att det krävs lagändringar för att komma till rätta med de kritiserade långa häktningstiderna:

– I Sverige kommer ofta kritik från advokater om att domstolarna som beviljar restriktioner för ofta går på åklagarnas linje, och inom åklagarmyndigheten arbetar man nu med nya riktlinjer, men det behövs också lagändringar om man ska kunna korta häktestiderna och minska isoleringen.

– Jag tror att man kan se till att man preciserar skälen för restriktioner bättre och är tydligare i beslutsmotiveringen. Sen tror jag att det är nödvändigt också att vi ser över vår processordning, som är från 1940-talet och inte anpassade efter de stora utredningar av till exempel grov organiserad brottslighet som vi har i dag, sa även Anders Perklev.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg uttalade sig mycket kritiskt med anledning av rapporten.

– Jag tycker att det är en allvarlig kritik, den är berättigad. Jag har själv mött barn i den här situationen. Det är helt oacceptabelt och faktiskt en skam för Sverige att det här pågår, sa Malmberg i Sveriges Radio.

Annons
Annons