search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättegångsspel ökar intresset för MR-frågor

I november vann det serbiska laget Iustitia från universitet i Niš rättegångsspelet i Europadomstolen. Minst en av lagmedlemmarna överväger nu att jobba med mänskliga rättigheter.

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders anordnar sedan 2007 ett rättegångsspel för sistaårs-studenterna på juristutbildningarna på västra Balkan. Det vinnande laget möter därefter det lag som vann det nordiska rättegångsspelet i en final i Europadomstolen i Strasbourg.

Tanken med rättegångstävlingen på västra Balkan är att öka kunskapen bland blivande jurister om mänskliga rättigheter, om Europadomstolen och om hur man kan driva fall i domstolen och påverka människorättssituationen i det land där man bor.

– Det finns allvarliga problem när det gäller människorättssituationen på västra Balkan. Samtidigt är kunskaperna om mänskliga rättigheter, Europa­konventionen och Europadomstolen bristfälliga. Det här är ett sätt att öka intresset och kunskapen bland jurister om mänskliga rättigheter, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Tävlingen är också ett sätt att få juridikstuderande i de olika länderna, och även de jurister som deltar som domare i tävlingen, att mötas och utbyta erfarenheter.

– Det var inte så länge sedan de här länderna låg i krig med varandra. Det är viktigt att överbrygga de motsättningar som har funnits och skapa kontaktytor mellan personer och jurister i de här länderna. Det är viktigt för byggandet av stabilitet och en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, säger John Stauffer.

Många av studenterna som deltar i tävlingen är till en början främst intresserade av att lära sig att processa juridik. Men under tävlingens gång är det vanligt att intresset för mänskliga rättigheter väcks. Det kan Milica Nešić, som var med i det vinnande laget 2014, vittna om.

– Jag har alltid tänkt bli en oberoende domare. Men efter att jag deltog i tävlingen kan jag tänka mig att jobba med mänskliga rättigheter. Jag funderar på att söka praktik hos Civil Rights Defenders här i Serbien.

Milica Nešić anser att tävlingen är ett bra tillfälle för studenter att dels lära sig mer om hur man som jurist kan bekämpa kränkningar av mänskliga rättigheter och dels få en förståelse för hur lagstiftningen fungerar i praktiken.

– I vår utbildning är det större fokus på teori än praktik, säger hon.

John Stauffer tror att de som deltar i tävlingen får erfarenheter som de kan dra nytta av även om de inte väljer att direkt arbeta med mänskliga rättigheter.

– Många kommer säkert att få viktiga positioner i samhället, kanske i statsapparaten. Det är viktigt att den politik och de lagar och regler som utformas följer internationella människorättsnormer. För att så ska ske och staten på det sättet ska ta sitt ansvar är det viktigt att juristerna har kunskap om och förståelse för att det finns ett internationellt regelverk som styr hur nationell lagstiftning och praxis ska se ut.

I finalen i november möttes lag Lannung från Danmark och lag Iustitia från Serbien under två dagar i Europadomstolens lokaler i Strasbourg. Målet gällde rekryteringen av ungdomar till terroristorganisationer. Efter två pläderingar utsågs det serbiska laget till vinnare av Europadomstolens domare.

– Utslagsgivande är hur bra lagen kan svara på de följdfrågor som domarna ställer under tävlingen. De är svåra att förbereda sig inför och de visar hur väl man har förstått den praxis som man har läst in sig på. Att argumentera inför Europadomstolen handlar mycket om att läsa in sig på tidigare fall, hur domstolen har dömt i olika situationer och använda sin argumentation för att övertyga, säger John Stauffer.

Inför finalen hade det serbiska laget förberett sig genom att bland annat anordna egna rättegångar tillsammans med sina lärare, där lärarna spelade rollen som Europadomstolens domare. Lagets vinst har upp­märksammats både av lokal-tv och nationell tv. Milica Nešić tror att vinsten kan ha betydelse när hon snart ska söka sig ut på den serbiska arbetsmarknaden.

– Tack vare tävlingen har vi fått praktisk erfarenhet av hur man kan arbeta för mänskliga rättigheter och hur det är att plädera inför domare. Samtidigt har vi fått ett erkännande från en europeisk institution. Jag tror att hela laget kommer att ha nytta av vinsten, säger Milica Nešić.

Men hon tillägger att det är svårt för unga serbiska jurister att komma in på arbetsmarknaden om de inte har någon släkting som redan är i branschen.

– För att bli domare måste man göra volontärarbete vid en domstol. Men för att få ett volontärarbete måste någon rekommendera dig. Det är svårt att få rekommendationer om man inte känner någon vid domstolen. Men jag vill ändå tro att det går att få jobb om man tillhör de bästa studenterna.

Rättegångsspelet på västra Balkan

Tävlingen är uppbyggd efter samma modell som Stockholms universitet sedan 1984 använder i de nordiska rättegångsspelen om mänskliga rättigheter. Tävlingen riktar sig till sistaårsstudenter på juristutbildningarna i Serbien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Makedonien och Slovenien. Domare vid Europadomstolen och nationella domstolar och andra seniora jurister från Balkan fungerar som domare i tävlingen. Tolv lag deltar i tävlingen som årligen anordnas under två dagar i april i någon av städerna på Balkan. Omkring sex juridikstuderande ingår i varje lag. Sammanlagt har mer än 670 juridikstuderande från västra Balkan deltagit i tävlingen sedan starten för åtta år sedan.

De fall studenterna arbetar med är fiktiva scenarier som Civil Rights Defenders har satt ihop inför tävlingen.

Annons
Annons