search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Asp, Petter: Internationell straffrätt (2. uppl. Iustus. 162 s. Svensk straffrätt ; 2)

Berglund, Martin: Basics of international taxation : from a methodological point of view / Martin Berglund & Katia Cejie (Iustus. 140 s.)

Bring, Ove: Sverige och folkrätten / Ove Bring, Said Mahmoudi, Pål Wrange (5. uppl. Norstedts juridik. 363 s.)

Brotten mot allmänheten och staten / Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp (2. uppl. Iustus. 315 s. Svensk straffrätt ; 4)

Brottsoffermyndighetens referatsamling (Brottsoffermyndigheten. 116 s.)

Criminal jurisdiction : a Nordic perspective / Thomas Elholm & Birgit Feldtmann, eds. (Copenhagen : DJØF Publishing. 182 s.)

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz et al. (13. uppl. Norstedts juridik. 276 s.)

Funcke, Nils: Offentlighetsprincipen : praktik och teori (Studentlitteratur. 204 s.)

Jørgensen, Oluf: Offentlighed i Norden : offentlige eller hemmelige dokumenter og data : sammenligning af retsregler for acces i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler (NORDICOM. 260 s. NORDICOM-information ; 2014:3)

Krüger Andersen, Paul: Aktie- og anpartsselskabsret : kapitalselskaber (12. udg. København : Jurist- og Økonomforbundets forl., 2013. 672 s.)

Lavin, Rune: Förvaltningsprocessrätt (Norstedts juridik. 171 s.)

Lindkvist, Gustav: Skatte- och brottmål i kontantbranschen : prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter / Gustav Lindkvist, Carsten Lyhagen (Norstedts juridik. 388 s.)

Lundqvist, Ulf: Processuella avtal i brottmål (Bokbyrån. 142 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Aftaleloven : med kommentarer (6. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 389 s.)

Michelson, Staffan: Att processa i tvistemål / Staffan Michelson, Åke Lundeberg (2. uppl. Jure. 160 s.)

Norberg, Per: Inkomstskyddet vid övergång från sjukskrivning till arbete eller arbetslöshet : om hur och varför den sjuke alltid haft ett bättre skydd än den arbetslöse och det problem som det medför (Iustus. 265 s.)

Nordisk samboerrett / John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup (Oslo : Gyldendal juridisk. 314 s.)

Ragnemalm, Hans: Förvaltningsprocessrättens grunder (10. uppl. Jure. 262 s.)

Severinson, Hans: Byggsektorns egenkontroll : handbok med mallar och exempel (Svensk byggtjänst. 144 s.)

Shaw, Malcolm Nathan: International law (7. ed. Cambridge Univ. Press. 981 s.)

Sjöblom, Hases Per: Stämpelskattelag : en kommentar (Karnov Group. 217 s.)

Swedish Companies Act : aktiebolagslagen i översättning 1 juni 2014 / översättning: Maxwell Arding. (Karnov Group. 330 s.).

Söderlund, Herbert: Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m. / Herbert Söderlund, Glenn Svarts, Magnus Tonell (Norstedts juridik. 218 s.)

Weatherill, Stephen: Cases and materials on EU law (11. ed. Oxford Univ. Press. 643 s.)

Öman, Sören: Anställningsskyddspraxis (7. uppl. Jure. 532 s.)

Ørgaard, Anders: Konkursret (11. udg. Jurist-og Økonomforbundet. 247 s.)

Annons
Annons