search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

CIA:s förhör brutalare än tidigare känt

CIA använde sig oftare av brutalt fysiskt våld under förhören av misstänkta terrorister än vad som tidigare har varit känt. Det visar en omfattande rapport från den amerikanska senatens underrättelseutskott.

I en summering av den 6 000 sidor långa rapporten, som tog drygt fem år att sammanställa, beskrivs de grymma förhörsmetoder som den amerikanska federala underrättelsetjänsten CIA lanserade efter terroristattackerna den 11 september 2001. Skendränkningar, isolering och dusch med kallt vatten var några metoder som användes för att få fångarna att tala. De dunkades även i väggen, hindrades från att sova och för att förnedra dem fick de närings- och vätsketillförsel via ändtarmen.

Enligt rapporten ska ett tiotal CIA-tjänstemän ha vilselett sina chefer i Vita huset, kongressledamöter och ibland även sina kolleger om hur förhören utfördes och vad resultatet blev. Rapportens centrala slutsats är att hårda förhörsmetoder inte fungerar.

USA:s president Barack Obama säger i ett uttalande att rapporten stärker honom i uppfattningen att hårda förhörsmetoder strider mot amerikanska värderingar och inte heller bidrar till att bekämpa terrorism.

I ett 112-sidigt dokument medger CIA att det fanns brister i förhörsmetoderna men förnekar samtidigt att de avsiktligt skulle ha vilselett allmänheten och beslutsfattare om sin verksamhet, som organisationen vidhåller resulterade i viktigt underrättelsematerial.

Läs mer: Månadens gästkrönika av IBA:s executive director Mark Ellis

Engelska jurister arbetar gratis

En av fyra blivande advokater i England och Wales har arbetat gratis mer än sex månader i följd. Det visar en undersökning från engelska advokatorganisationen Law Society. Över 600 unga jurister deltog i undersökningen om sina erfarenheter från arbetslivet. Trenden är att yngre jurister arbetar gratis i längre perioder, ibland upp till två år. Över en tredjedel av respondenterna i undersökningen sade att de inte fick någon kompensation för exempelvis måltider och resekostnader trots att de inte fick betalt för det arbete de utförde. Enligt undersökningen betalade drygt 60 procent av de svarande över 20 000 brittiska pund för sin juristutbildning 2014. Ett år tidigare uppgick siffran till 35 procent. Nästan en tredjedel uppgav att det obetalda arbetet tvingade dem att skuldsätta sig ytterligare. Över två tredjedelar sade att de på kort sikt föredrar att tjäna pengar för att betala av sina skulder framför att förverkliga sina långsiktiga karriärmål.

Ramberg kommenterar FN:s barnkonvention

Anne Ramberg kommenterade FN:s barnkonvention i decemberutgåvan av Internationella advokatsamfundets (IBA) tidskrift Global Insight.

Villkoren för världens barn har förbättrats sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, konstaterar IBA. Dödligheten bland barn under fem år har minskat kraftigt och fler barn har tillgång till rent vatten och är inskrivna i skolan i dag än för 25 år sedan. Men frågan är om dessa förbättringar är en följd av barnkonventionen eller av den ekonomiska utvecklingen, främst i utvecklingsländerna, skriver IBA.

– Barnkonventionen har haft mycket stor inverkan på vårt sätt att tänka, på vår sociala kultur och rättskultur, säger Ramberg.

Joakim Reiter utsedd av Ban Ki-moon

FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, har utsett Joakim Reiter, vid Utrikesdepartementet, till ny biträdande generalsekreterare för FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD). I och med utnämningen blir Joakim Reiter den näst högste svensken inom FN-systemet efter biträdande generalsekreteraren Jan Eliasson. Joakim Reiter är för närvarande departementsråd och chef för Utrikesdepartementets enhet för internationell handelspolitik. Han har tidigare tjänstgjort som bland annat ambassadör och svenskt sändebud till Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève och chef för handelssektionen vid svenska representationen till EU i Bryssel. Joakim Reiter har även arbetat vid Europeiska kommissionen, DG Handel, och har varit ämnessakkunnig med ansvar för internationella ekonomiska frågor åt dåvarande närings- och handelsminister Leif Pagrotsky.

UNCTAD, med säte i Genève och omkring 550 anställda, är fokalpunkt för FN:s arbete med samstämmighet mellan handel och utveckling, liksom relaterade finansiella frågor, investeringar, teknologi/it och hållbarhet.

Turkiskt lagförslag oroar landets advokatsamfund

Den turkiska regeringen vill genom ett nytt lagförslag kontrollera rätten för civila organisationer, som det turkiska advokatsamfundet UTBA, att fatta egna beslut. Antas lagförslaget av parlamentet blir det omöjligt för dessa organisationer att självständigt utfärda föreskrifter och cirkulär som reglerar hur det yrke de företräder ska utföras – sådana skrifter måste först godkännas av premiärministerns kansli.

”Vi befarar att de mänskliga rättigheterna är allvarligt hotade i Turkiet”, skriver det turkiska advokatsamfundet UTBA i ett brev till sina internationella kolleger.

Annons
Annons